Sikker skolevej tænkt sammen med klimatilpasningsprojekt i Odense

Skolevej, Odense

Skolevej, Odense

Kontakt

Mark A Wittnebel

Mark A Wittnebel

Senior Projektchef
T: +45 51615825
Omer Kaseem Salahadeen

Omer Kaseem Salahadeen

Senior Ingeniør
T: +45 51613929

Ramboll har leveret rådgivning om fartdæmpende tiltag på skolevejen, Solbærvej i Odense. Projektet er udført som et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Vandcenter Syd.

Rambøll har været rådgiver for Odense Kommune i forbindelse med etablering af fartdæmpende tiltag på Solbærvej som er en skolevej. Projektet er udført i samarbejde med Vandcenter Syd som et klimatilpasningsprojekt hvor regnvand på vejarealer bliver ledt hen til LAR bede via omvendt bump (Irish crossing) og bliver nedsivet herfra.

Projektet er med til at sikre, at kørsel på skolevejen, foregår med en lav kørselshastighed til gavn for gående og cyklende, herunder skolebørn. Derudover skal projektet være med til at sikre, at vejens ensretning forstærkes og synliggøres. 

I samarbejde med Vandcenter Syd, er projektet udført som klimatilpasningsprojekt. Vejbrønde er fjernet og der er etableret LAR bede, hvor vejvandet kan nedsive i. Det aflaster afvandingssystemet i området. 

Rambøll har i samarbejde med Odense Kommune og Vandcenter Syd været med til at udvikle ideerne og efterfølgende forestået projektering, tilsyn og byggeledelse. 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites