Sindal Varmeforsyning

Sindal Varmeværk

Sindal Varmeværk

Kontakt

Anders Møller

Anders Møller

Afdelingsleder, Termisk energi, vest
T: +45 5161 7535

Ydelser vi leverede

Sindal Varmeforsyning har i efteråret 2018 indviet sit nye kraftvarmeværk, som sikrer, at de godt 1400 fjernvarmebrugere i Sindal får opvarmning af deres boliger til en formentlig uforandret pris i de kommende år.

Varmeværket har hidtil haft naturgasbaseret kraftvarme, og med politisk bestemmelse om, at det statslige rådighedsbeløb til kraftvarmeproduktion ville bortfalde i 2019, stod Sindals forbrugere over for en betydelig stigning i varmeprisen. Det blev derfor besluttet, at et nyt kraftvarmeværk baseret på biomasse skulle bygges.

Projektet modtog et statsligt tilskud fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Energistyrelsen har i forbindelse med godkendelse af anlægget, lagt vægt på ”at sammensætningen af Dall Energys biomasseanlæg med et ORC-anlæg er en ny og uafprøvet kombination, og at erfaringerne herfra kan have værdi for den fremtidige udvikling af energiforsyningen”.

Det nye kraftvarmeværk kan anvende lokalt produceret biomasse til produktion af el og varme, primært i form af træflis og haveaffald. Kraftvarmedelen hentes gennem ORC-teknologien, der producerer el ved hjælp af et hedt-olie anlæg, og man har derfor fået et komplet anlæg, som er et biomasseanlæg med et ORC-anlæg.

Rambølls ydelser

Som teknisk- og bygherrerådgiver har Rambøll været involveret igennem hele fasen af projektet, og blev valgt som rådgiver på grund af omfattende erfaring inden for området.

Indledningsvis har Rambøll gennemført en screening og vurdering af plan- og miljøforhold samt mulige fremtidige produktionsmuligheder. Herunder er også skabt overblik over de nødvendige myndighedsmæssige procedurer og godkendelser samt disses forventede tidsforløb.

Rambøll har endvidere udarbejdet tekniske og økonomiske analyser for forskellige fremtidige produktionsmuligheder og placeringer.

Rambøll har udarbejdet projektforslag, bistået ved dispensationsansøgning til Energistyrelsen, varetaget udbud for bygningen og kontraktforhandlinger på biomasseanlægget, samt stået for plan-, miljø- og myndighedsarbejdet.

Rambøll har desuden leveret ydelser til koblingen af det nye værk på det eksisterende fjernvarmenet med en 800 meter lang ledning, samt overordnet fagkontrol på bygningen og maskinanlæg samt afholdt bygge- og sikkerhedsmøder.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites