Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparkens nordlige facade

Skoleparkens nordlige facade

Kontakt

Per Zwinge

Senior manager, København
T: +45 5161 4529
Lars Jevanord

Lars Jevanord

Udlært smed 1986, Bygningskonstruktør MAK 2000, Bygningskonstruktør, København
T: +45 5161 4526

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter.

Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Efter ønske fra beboerne etableres der altaner i alle lejligheder. Stuelejligheder får bedre mulighed for at bruge udearealerne - blandt andet i form af forhaver, hvor dele af udearealerne inddrages til stuelejlighederne.

Lyse og attraktive boliger

I Skoleparken er der særlige udfordringer med klimaskærmen, hvorfor facader og gavle renoveres og efterisoleres - med særligt fokus på at få mere dagslys i lejlighederne. Det har samtidig været et ønske at løfte det samlede arkitektoniske udtryk for bebyggelsen, så den fremstår mere attraktiv og indbydende.

Renoveringen indeholder tilgængelighedsboliger, forbedring af ventilation og indeklima, renovering af indgangspartier og opgange samt tryghedsskabende tiltag - som eksempelvis tryghedsskabende belysning.
Skoleparken består af 3 afdelinger med 426 lejligheder. Helhedsplanen indeholder også etablering af et nyt aktivitetshus samt en forbedring af udearealerne.

Rambøll leverer projektforslag, forprojekt, hovedprojekt og projektopfølgning.

Helhedsplanen for Skoleparken er udviklet i samarbejde med beboere og et byggeudvalg under afdelingsbestyrelsen. Læs mere om processen her

Læs mere om renoveringen af Skoleparken på afdelingens hjemmeside her

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918