Store solvarmeanlæg

Kontakt

Christian Teil Fyhn

Christian Teil Fyhn

Team Coordinator
T: +45 51611009

Rambøll har siden 1990 ydet rådgivning i forbindelse med at udvikle og etablere store solvarmeanlæg i Danmark. Anlæggene varierer i størrelse fra ca. 200 til 18.000 m2

En af vores klienter er Marstal Fjernvarme, et forbrugerejet varmeværk med omkring 1.500 forbrugere. Værket har i to omgange etableret et solvarmeanlæg på mere end 18.000 m2 solvarmepaneler som et supplement til den traditionelle fjernvarmeproduktion. Anlægget, som indtil videre er det største solvarmeanlæg i verden, det dækker op til 32 % af fjernvarmens årlige varmeproduktion.

Ved den sidste udvidelse af anlægget blev inddraget den nyeste udvikling indenfor solvarmepaneler, og der blev etableret et nyt 10.000 m3 underjordisk damvarmelager.
 
Ud over solvarmeanlægget i Marstal har vi været involveret i de fleste storskala solvarmeanlæg, der er etableret i Nordeuropa.

Fjernvarmeselskaberne, som har etableret de store solvarmeanlæg har vist, at storskala solvarmeanlæg allerede er udviklet til et stade, hvor det (inkl. afgifter på brændsel) er konkurrencedygtigt i forhold til de fleste alternative energikilder.

Den stigende fokus på at reducere CO2 emissionen og det faktum, at solvarmen er meget konkurrencedygtig i forhold til naturgasfyrede kedler, har skærpet interessen for storskala solvarme i Danmark og en række anlæg er under etablering og planlægning.

Det har endvidere vagt opmærksomhed, at varmeproduktionsprisen fra storskala solvarmeanlæg er 2 gange mindre end prisen fra mellemstore anlæg til blokvarme, som igen er 2-3 gange mindre end prisen fra små individuelle anlæg. Det betyder, at solvarme er særlig interessant i forbindelse med fjernvarme og blokvarme til ny bebyggelse.

Vores ydelser indenfor solvarme omfatter:

  • Teknisk og økonomisk analyse
  • Myndighedsbehandling
  • Projektering, udbud og tilsyn
  • Projektledelse
  • Idriftsættelse
  • Opfølgning og drift

Rambøll har endvidere været involveret i studier og demonstrationsprojekter for storskala solvarme i Sydeuropa og Centralasien

Selv om der ikke er afgiftsincitamenter i disse lande er solintensiteten og lufttemperaturen så favorable, at solvarme også er økonomisk interessant med de lokale energipriser uden afgifter.

Vores ydelser inkluderer også planlægning og implementering af lavtemperaturvarmeanlæg, varmelagre, blokvarme og fjernvarme, som fremmer solvarmens effektivitet og økonomi.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites