Statoil Kalundborg, Business Support Center

Ydelser vi leverede

Projektet er igangværende: Etablering af nyt Business Support Center, omfattende administration med fællesfaciliteter i form af møde- og fritidsaktiviteter, kantine, køkken, omklædning mv. Endvidere etableres laboratorium, værksteder, lagerfaciliteter, brandstation, kemikalielager, eksterne offentlige veje samt omfattende udendørsarealer. Sammenlagt 20.000 m2 byggeri.

Ydelser vi leverer:

  • Bygherrerådgivning fra projektstart, herunder bistand i forbindelse med følgende opgaver:
  • Tidsplanlægning og strategisk planlægning
  • Budgetlægning, budgetopfølgning, kontrolkalkulation af tilbudsprojekter
  • Bistand ved myndighedsbehandling
  • Etablering af byggeprogram og projektforslag
  • Afholdelse af prækvalifikation
  • Udarbejdelse af konkurrenceprogram samt gennemførelse af totalrådgiverkonkurrence
  • Kontraktforhandlinger med totalrådgiver
  • Kvalitetssikring af projekt gennem alle faser

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites