Storebæltsbroen

Storebælt

Storebælt

Kontakt

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen

Managing Director, Rambøll Danmark
T: +45 5161 6674

Storebæltsbroen åbnede for bilister i 1998 og jernbanen i 1997. Anlægsarbejdet på broen varede i ti år, fra 1988 til 1998.

To broer

Storebæltsbroen består af to broer: Vestbroen og Østbroen. Østbroens er en af verdens længste hængebroer med et hovedfag på 1.624 m. Den består af en 6,8 km lang motorvej, og fordi den krydser et vigtigt internationalt farvand, har den en frihøjde på 65 m. Vestbroen på 6,6 km er en betonbro med en firesporet motorvej og to spor til tog. Vestbroen har en frihøjde på 18 m. På den østlige del af forbindelsen fortsætter de to togspor i en tunnel. På Sprogø, der ligger omtrent midt i Storebælt, forbindes Vestbroen med Østbroen og togtunnelen. I alt er den faste forbindelse over Storebælt 18 km.

En gammel drøm

Med Storebæltsbroen gik en mere end hundrede år gammel drøm i opfyldelse – Danmark blev forbundet over vand. Allerede i 1855 præsenterede krigsminister A.F. Tscherning de første idéer til at forbinde Fyn og Sjælland. Siden var der flere mere eller mindre realistiske forslag til forbindelsen – alle dog optimistiske og ambitiøse.

Danmarks flaskehals

Da regeringen i 1973 vedtog at bygge en lavbro over Vestrenden fra Nyborg og en højbro over Østerenden fra Sjælland med Sprogø som samlingspunkt, havde Storebælt i mange år været en flaskehals for trafikken i Danmark. Man kunne kun krydse farvandet mellem Fyn og Sjælland via færger, som var både langsomme og dyre i drift.

Udsættelse af broprojekt

I 1976 henvendte Styrelsen for Statsbroen Store Bælt sig til Rambøll & Hannemann, Cowiconsult og B. Højlund Rasmussen med ønsket om at få disse rådgivere til at designe broen. De tre rådgivningsvirksomheder dannede et joint venture under navnet Storebæltsgruppen. I 1978 afsluttede Storebæltsgruppen detailprojekteringen, men projektet blev udsat som en del af regeringsgrundlaget for den nye SV-regering.

Nyt broprojekt

I 1986 besluttede regeringen at genoptage projektet. Projektet blev delt i de delprojekter vi kender i dag med en vestbro med kombineret vej og jernbane, en jernbanetunnel og Østbro som en hængebro. Det opdaterede krav til især sejladssikkerhed og miljøkrav gjorde, at projektet fra 70-erne ikke kunne bruges. Man begyndte således forfra med designet.

Rambøll rådgiver

Rambøll har været rådgiver på jordbundsundersøgelser på begge broer og for Østbroens vedkommende i alle faser fra skitseprojektering til udførelse for hele broen. Efter udførelsen er Rambøll rådgiver for bygherren i forbindelse med drift og vedligehold af betonkonstruktionerne på begge broer.

Populær bro

I 1998, da Storebæltsbroen stod færdig, kørte 3,7 millioner køretøjer over den. I dag er det tal steget til over 11 millioner køretøjer pr. år. På få år er Storebæltsbroen blevet en naturlig del af den danske infrastruktur.


Rambøll arbejder med alle aspekter af brorådgivning på dansk og internationalt plan.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites