Tal med landskabsarkitekterne: Åben tegnestue om metroforpladserne

Åben tegnestue

Åben tegnestue

Kontakt

Søren Mikkel Berg

Søren Mikkel Berg

Senior Kommunikationskonsulent
T: +45 5161 4697

Ydelser vi leverede

Borgerdialog og idékatalog om de 14 nye byrum ved Cityringens stationer.

Projektets mål var at skabe en professionel, informativ og åben dialog mellem landskabsarkitekterne og brugerne af de nye byrum.

I 2010 planlagde og gennemførte Rambøll en strategi for involvering af borgere og interessenter i forbindelse med projekteringen af 14 nye byrum placeret ved de nye Metrostationer.

Strategien var at flytte landskabsarkitekterne og tegnestuen ud i byen for at møde brugerne. De åbne tegnestuer foregik i et 300 m2 stort telt, der blev rykket rundt mellem fire forskellige bydele. I hver bydel var teltet åbent en lørdag fra kl. 10 til 15. I den åbne tegnestue havde borgerne mulighed for at diskutere forslagene til de nye forpladser med de landskabsarkitekter, der tegnede på byrummene for Metroselskabet, ingeniørerne og repræsentanter fra Københavns Kommune. Der var opstillet modeller, ophængt plancher, og fremlagt skitsebøger, hvor borgerne kunne tegne og skrive deres egne idéer.

Åben tegnestue blev fulgt op med opfølgningsmøder om hvert enkelt byrum i samarbejde med lokaludvalgene. Der kom et stort velkvalificeret idékatalog ud af processen.

En megafonmåling viste, at 98 % af de, der har talt med en medarbejder fra enten Metroselskabet eller kommunen, mener, at de var gode eller meget gode til at tale med og lytte til folk. Over halvdelen af deltagerne svarer desuden bekræftende til, at de har en oplevelse af, at egne eller andres idéer vil blive taget med i overvejelserne, når landskabsarkitekterne arbejder videre på deres skitseringsforslag. 96 % var tilfredse eller meget tilfredse med at deltage i dialogen.

Værdi for kunden

At inddrage borgere og brugere i den arkitektoniske planlægning af byrummene har givet planlæggerne stor indsigt i lokale ønsker og bekymringer. Processen har resulteret i nye ideer og løsninger.

Åben tegnestue gav anledning til at informere om og drøfte en række andre aspekter ved Cityringen som generel byplanlægning, anlægsmetoder, støjgener mv., der dækkede et stort behov for mere viden hos borgerne.

En åben, professionel og inddragende kommunikation mellem Metroselskabet, borgere og interessenter modvirkede gensidig mistillid, sikrede lokalt samarbejde og en stærk forankring af det samlede projekt.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites