Tandreguleringsklinik, Viby

Kontakt

Franka Bungarten

Franka Bungarten

Arkitekt MAA, Aarhus
T: +45 5161 2458

Ny tandreguleringsklinik, der samler to eksisterende klinikker med hver deres identitet i ét hus. 

Tandreguleringsklinikken specialiserer sig i tandregulering af børn og unge mellem 6 - 18 år samt kirurgiske indgreb. Klinikken skal kunne rumme 150 - 200 daglige konsultationer samt specialtandlæger, klinikassistenter og tandteknikere. Det stiller krav til bygningen, der både skal forene de to individuelle klinikker og rumme funktioner tilegnet et velfungerende patientflow, personalefunktioner, røntgenafdeling, klinikker til tre klinikteams, sterilisation, samtalerum, venteområder, kontorfaciliteter og tekniske installationer. Dertil skal klinikken indrettes, så speciallæger let har mulighed for at samarbejde og videndele på tværs af klinikstolene.

Den nye tandreguleringsklinik bygges i afdæmpede rødbrune mursten med mørke fremspring. Bygningen er i to etager, og forskydes for at synliggøre konceptet om to eksisterende klinikker samlet i ét hus.

Rambøll har ud over udbuddet af byggeriet stået for EU-udbud af specialinventar og specialudstyr.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites