Design af affaldssystem til Tasillaq med kildesortering og genanvendelse

Kontakt

Per Haugsted Petersen

Per Haugsted Petersen

Senior Konsulent
T: +45 5161 5857

Ydelser vi leverede

Rambøll har bistået Kommuneqarfik Sermersooq med design af affaldssystem til Tasiilaq på den grønlandske østkyst. Rambølls bistand bestod i at udarbejde forslag til generel oprydning af byens dump og en løsning for affaldshåndteringen i hele byen. Løsningen skal tage hensyn til en række lokale forhold, herunder det særlige arktiske miljø, det nuværende udstyr i byen og Tasiilaqs geografisk afsidesliggende placering.

Den designmæssige løsning blev udarbejdet på baggrund af faktuel viden om nuværende faciliteter og udstyr til affaldshåndtering, samt de under projektet analyserede affaldsmængder.

Løsningen er blandt andet en total oprydning af den gamle dump og en indførelse af celleopdelt miljøsikret deponering for fremtiden. Dernæst skal en opbygningen af en genbrugsstation og indførelse af kildesortering, sammen med et sorteringsanlæg og komposteringscontainere skabe grundlaget for en moderne og tidssvarende affaldshåndtering i Tasiilaq, under de udfordrende arktiske forhold.

Rambøll sikrede ved sin bistand en sikker gennemførelse af designprocessen samt et gennemarbejdet grundlag for det efterfølgende samarbejde og dialog mellem kunden og Rambøll.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites