Teknisk Skole Silkeborg

Teknisk Skole Silkeborg

Teknisk Skole Silkeborg

Kontakt

Niels Christian Nielsen

Niels Christian Nielsen

Projektleder
T: +45 51611163

Ydelser vi leverede

Den nye Tekniske Skole i Silkeborg skal indeholde nye lokaler og faciliteter til følgende uddannelser: HTX, Auto med bil-, karosseri- og vognmalerværksteder, Hotel & Restaurant for kokke og tjenere, Håndværk & design for malere, murer, tømrer, smede, skilteteknik og elektrikere.

Projektet opføres med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed med økonomi, social og miljømæssig indhold, og bæredygtighed i processen.

Rambøll er gennemgående bygherrerådgiver og har ansvar for den samlede proces i opførelsen af det nye Tekniske Skole i Silkeborg. Rambølls ydelser omfatter bygherrerådgivning i alle faser frem til ibrugtagning i efteråret 2016, med styring af tid, økonomi, hele brugerinddragelsen, udbudsprocessen, kontraktstyring, kvalitets og risikostyring i hele projektforløbet.

Projektet er udbudt i projektkonkurrence, som et to-faset udbud i totalrådgivning. Konkurrencen er afviklet i to dele, hvor 1.del var en anonym projektkonkurrence og 2. del som et udbud med forhandling uden offentliggørelse iht. EU-direktivet. Under udbud med forhandling blev der forhandlet med to vindere af projektkonkurrencen.

Dialogfasen har haft en stor værdi for projektet, da vinderprojekterne i høj grad blev opkvalificeret.


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites