Tingvej København S

Tingvej

Tingvej

Kontakt

Flemming Stenaa Jensen

Flemming Stenaa Jensen

Projektchef, København
T: +45 5161 1758

Ydelser vi leverede

Afd. 35-12 Tingvej, er en 4 etagers ejendom med kælder, opført i 1991. I 2014 blev helhedsplan for Domea afd. 35-12 Tingvej godkendt af Landsbyggefonden.

Helhedsplanen omfatter renovering af samtlige badeværelser med nedrivning af væggene omkring badeværelserne pga. opfugtning, renovering af alle køkkener, etablering af balanceret ventilationssystem i alle boliger, udskiftning af samtlige vinduer, ombygning af to opgange til tilgængelighedsboliger inkl. etablering af elevator. 

Desuden var der mindre ændringer på facader og en omdisponering af gårdarealerne. Ejendommens grundkonstruktion består af et søjle-/bjælkesystem i betonelementer med massive betondækelementer liggende mellem betondragerene. Facadernes indervæg (bagmur) er letbeton elementer, som placeres mellem søjler og bjælker. 

Den udvendige del af facaderne består af en halvstens skalmur, afvekslende med klinkebelagt eternitbeklædning. Alle lejlighedsskel, også lejlighedsskel mod trapperum, er gipspladevægge.

I forbindelse med ombygning til tilgængelighedsboliger og etablering af elevator var det nødvendigt med genhusning for de beboere i de berørte opgange.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites