Totalrådgivning - Ny færgeterminal på Aarhus Havn.

Den nye færgeterminal

Den nye færgeterminal

Kontakt

Peter Bek Frederiksen

Peter Bak Frederiksen

Projektchef
T: +45 51 61 74 47
Kræn Lau Andersen

Kræn Lau Andersen

Project Manager
T: +45 51611856
I forbindelse med en omdannelse af de bynære havnearealer i Aarhus skal man flytte den eksisterende færgeterminal på pier 3 til enden af Østhavnen på Aarhus Havn.

Færgeterminalen omfatter etablering af 3 nye færgelejer samt et overliggerleje, som anlægges med stor vanddybde og på store mægtigheder af blød gytje.

Derudover kommer den nye færgeterminal også til at omfatte flere anlæg og bygninger tilknyttet Molslinjens drift og administration.

Flytningen af færgeterminalen omfatter etablering af 3 nye færgelejer samt et overliggerleje, der anlægges med stor vanddybde og på store mægtigheder af blød gytje.

Derudover kommer den nye færgeterminal også til at omfatte flere anlæg og bygninger tilknyttet Molslinjens drift og administration

Rambøll har været rådgiver på udarbejdelse af VVM for projektet og efterfølgende været totalrådgiver på projektering og gennemførelsen af projektet.

Dertil leverer Rambøll teknisk bygherrerådgivning til Molslinjen i forbindelse med anlægning og opførelse af Deres anlæg og bygninger.

Opgaverne har spændt bredt og der har derfor været behov for at trække på rigtig mange af Rambølls kompetencer. Rådgivningen omfatter bl.a. geoteknisk rådgivning, detailberegninger, udarbejdelse af forprojekt, udarbejdelse af detailprojekt, udarbejdelse af udbudsprojekt i hovedentreprise med bl.a. juridiske betingelser, arbejdsbeskrivelser, tegninger, tilbudsliste mv. og håndtering af udbudsprocessen. Rådgivningen omfatter endvidere tilsyn, byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering P og B.

Kirkholm maskiningeniører a/s har været tilknyttet projektet som underrådgivere med ansvar de bevægelige klapper for bilramper.
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites