Trafik- og landskabsplan for Tankefuld

Kontakt

Jan Villumsen

Jan Villumsen

Områdechef, cand. arch. maa mdl, Transport Øst - By og trafik
T: +45 5161 3621

Tankefuld er byudviklingsområde i Svendborg Kommune. Opgaven var at bevare områdets landskabs-, natur- og kulturkvaliteter og skabe en samlet identitet for de enkelte naturområder. Landskabet ved Tankefuld skal være identitetsskabende og give mulighed for både et passivt og aktivt friluftsliv for hele Svendborg.

Planen er udarbejdet så robust, at konjunkturforhold i byggeriet og deraf følgende ændringer af bebyggelsestyper undervejs ikke anfægter den samlede plan.

Tankefuld er et større byudviklingsområde på ca. 800 ha, hvor der over en periode på 10-20 år skal anlægges ca. 2.500 boliger og ca. 550.000 m2 til erhverv.

For at støtte byudvikling i Tankefuld er trafikken blevet planlagt, så det omfatter et vejnet og stisystem. Trafikvejnettene har en kapacitet, som svarer til den forudsatte byudvikling både for Tankefuld og Svendborg som helhed.

Rambøll har varetaget en række tekniske forundersøgelser og udarbejdet en trafik- og landskabsplan i forbindelse med Tankefuld.  Der er således udarbejdet en meget omfattende miljøvurdering.

Efterfølgende har Svendborg kommune afholdt en arkitektkonkurrence for området.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites