Trafiksikkerhedsvurdering i Østrup, Nordfyns Kommune

Østrup

Østrup

Kontakt

Nils Malling Aaboer

Nils Malling Aaboer

Senior Ingeniør
T: +45 5161 5821

Ydelser vi leverede

Rambøll har lavet en trafiksikkerhedsvurdering af tre dynamiske kryds i Østrup med henblik på at skabe mere trygge forhold for cyklister og bedre forhold for mobiliteten i kommunen.

Østrup er et lille bysamfund beliggende i Nordfyns Kommune. Trafikken gennem byen er præget af både cyklister, landbrugskøretøjer, lastbiler og almindelige personbiler. Vejene er smalle og cyklister oplever at blive presset mod kørebanekanten når de passeres af et køretøj.

Det trebenede kryds midt i byen mellem Klintebjergvej og Strøbyvej er udformet som tre T-kryds centreret om et bebygget areal mellem krydsets tre ben. Krydset er meget dynamisk og medfører ofte for høj hastighed frem mod krydsets vigepligtslinjer.

Rambøll har leveret forskellige løsningsforslag til kommunen med 2-1 vej eller varslingslinje, sideudvidelse af veje, etablering af hævede flader i kryds og opstramning af vigepligtsforhold i de tre kryds. Rambøll pegede også på mere driftsmæssige tiltag som kantforstærkning af eksisterende vej med ny stabilgrus for at reducere risikoen for, at cyklister vælter ved kørsel tæt på kørebanekanten, og beskæring af beplantning for at øge oversigtsforholdene.

Nordfyns Kommune har i 2019 fulgt flere af Rambølls anbefalinger og projekteret og etableret en indsnævret vej på Klintebjergvej og Strøbyvej, som Nordfyns Kommune i dialog med Politiet har fået godkendt. Placering af krydsets vigelinjer er samtidig blevet justeret, og krydsene er visuelt blevet gjort smallere ved afstribning med spærreflade.

Nordfyns Kommune vurderer efter projektets udførelse, at det fungerer efter hensigten. De lokale beboere er over for Nordfyns Kommune også kommet med positive tilbagemeldinger.

Som trafikant opleves vigepligtsforhold og vejenes forløb langt mere tydelige i dag. Cyklister kan føle sig mere trygge på smalle strækninger med 2-1 vej, når bilister som udgangspunkt kører i midte af vej, og dermed har bedre oversigtsforhold i de kurvede vejforløb.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites