Trafiksikkerhedsvurdering af tunge køretøjer i Svendborg

Heldagervej, Svendborg

Heldagervej, Svendborg

Kontakt

Nils Malling Aaboer

Nils Malling Aaboer

Senior Ingeniør
T: +45 5161 5821

Ydelser vi leverede

Ramboll har leveret en analyse og vurdering af trafiksikkerheden på Heldagervej nord for Svendborg, hvor der færdes en høj andel af tunge køretøjer på en smal vejstrækning med spredt bebyggelse.

Svendborg Kommune har ønsket en trafiksikkerhedsvurdering af vejkrydset ved Heldagervej nord for Svendborg, hvor man finder en 1,5 kilometer lang, smal og kurvet vejstrækning, hvor der er flere beboelses- og landejendomme. Strækningen blev trafiksaneret i 2016, hvor der blev foretaget en hastighedsbegrænsning på 50 km/t og indsat bump på vejen, og der blev nedlagt forbud for gennemkørsel af tunge køretøjer, med mindre der var tale om ærindekørsel.

Rambølls analyse af trafiksikkerheden viste, at den nuværende skiltning tvinger alle tunge køretøjer som fx lastbiler og traktorer til at køre en omvej forbi den smalle vejstrækning, hvor de blandt andet passerer en skole, hvor der færdes børn.

Analysen viste, at det særligt er traktorer, der udgør en risiko for trafiksikkerheden. Dels i forhold til den nærliggende, trafikerede ringvej, Ring Nord, hvor traktorkørsel øger risikoen for bagendekollisioner, og på den smalle vejstrækning, hvor de øger risikoen for overhalinger og dermed frontalkollisioner.

På baggrund af analysen er det Rambølls vurdering, at kørsel med traktor via skolevej og den nærliggende trafikerede Ring Nord, bør reduceres, selv om det fører til øget traktorkørsel på selve Heldagervej. 

Rambøll har derfor anbefalet Svendborg Kommune, at der på den 1,5 kilometer smalle strækning ved Heldagervej alligevel bør tillades kørsel med traktorer. Samtidig bør oversigtsforhold i kurver forbedres på Heldagervej, og der bør etableres mulige vigepladser på udvalgte steder.

Svendborg Kommune vil benytte Rambølls analyse og vurdering i deres videre planlægning af trafiksikkerhedsprojekter generelt i kommunen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites