Tre grønne rekorder i Esbjerg

Esbjerg

Esbjerg

Kontakt

Jane Moustgaard

Jane Moustgaard

Project Manager
T: +45 51 61 01 07
Jan Gramkow

Jan Gramkov

Senior Engineer
T: +45 51 61 83 41
M: +45 51 61 83 41

Søren Eg Hansen

B.Sc., mechanical eng., Director, EPCM, Ramboll Energy
T: +45 5161 7379

Esbjerg lægger by til verdens største CO2-kølede havvandsvarmepumpe, Europas største Power-to-X-anlæg og Danmarks største anlæg til genanvendelse af plast. Alle tre rekorder har Rambøll som rådgiver og sætter Esbjerg på verdenskortet som en nytænkende by, der går forrest i den grønne omstilling.

CO2-kølet havvandsvarmepumpe

Som led i en plan om at etablere en fleksibel og bæredygtig produktion af fjernvarme til erstatning for den kulbaserede varme fra Esbjergværket vil DIN Forsyning etablere en 50 MW havvandsvarmepumpe. Udover havvandsvarmepumpen skal fjernvarmen produceres af et flis-kedelanlæg og et elkedelanlæg. Varmepumpen vil blive kølet med CO2, hvilket vil gøre den til verdens største af sin slags. Varmepumpen udnytter energien fra havvandet til fjernvarmeproduktionen, ved at varmen fra havvandet overføres til fjernvarmevandet. Havvandet køles ca. 3°C, inden det ledes ud i havet igen.

For at undersøge konsekvenserne for havmiljøet har Rambøll lavet beregninger af havvandsstrømningerne og temperaturerne inde i havnen og ude i Vadehavet, når en 50 MW havvandsvarmepumpe er i drift. Beregningerne viser, at der kun vil være en sænkning af havvandstemperaturen på mere end 1ºC helt lokalt omkring udledning af havvand fra varmepumpen. Det vurderes til at være ubetydeligt for biodiversiteten i området.

Læs mere om projektet i denne artikel fra Teknik & Miljø nr. 4 2021.

Power-to-X-anlæg

Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, vil etablere Europas største Power-to-X-anlæg til at omdanne strøm fra bl.a. havvindmøller til CO2-fri gødning og CO2-frit brændstof. Anlægget skal omdanne havvindmøllestrøm til ammoniak, som kan indgå i produktionen af gødning til landbruget, og grønt brændstof til skibsfart. Samtidig vil overskudsvarmen fra anlægget blive brugt til at opvarme op mod en tredjedel af husstandene i Esbjerg. Samlet set forventes anlægget at kunne reducere CO2-udledningen med op til 1,5 millioner tons årligt.

Rambøll har i den indledende fase udarbejdet sikkerheds- og risikoanalyser for at kunne vurdere projektet i forhold til risikopåvirkningen af omgivelserne. Konklusion er, at anlægget kan bygges, så det er acceptabelt i forhold til risikoen for mennesker og miljø.

 Læs mere om projektet her.

Anlæg til genanvendelse af plast

Norske Quantafuel vil etablere et nyt anlæg til genanvendelse af plast. Plastaffald er et stigende miljøproblem, og op til 13 millioner tons plast ender i dag på lossepladsen eller i naturen. Plastproduktionen globalt stiger med ca. 4% om året, og mange lande begynder derfor at sortere og genanvende eller udnytte energien i plasten på affaldsenergianlæg. Anlægget i Esbjerg skal anvende plastaffald fra lokale leverandører til at producere miljøvenlige kemikalier. Disse kan så bruges i plastindustrien og dermed øge andelen af genanvendt materiale i plasten. Danmark er gået forrest og har for nylig anerkendt kemisk genanvendelse af plast på linje med traditionel mekanisk genanvendelse. Med den cirkulære økonomi som kerneprincip i katalyseteknologien vil Quantafuels genbrug af plastaffald til produktion af kemikalier i høj kvalitet således ikke kun bidrage væsentligt til et bedre miljø, men også være et supplement til mekanisk genanvendelse.

Rambøll rådgiver om udvikling og design og skal sammen med Quantafuel industrialisere og standardisere teknologien globalt.

Læs mere om projektet her.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites