Tuborg Syd – Bygning 111 – Domicil for Horten

Bygning 111

Bygning 111

Kontakt

Søren Peter Kristensen

Bygningskonstruktør og projektleder
T: +45 5161 7598

Frederik Vildbrad Winther

Ingeniør
T: +45 5161 8035

Ydelser vi leverede

I Tuborg Syd er Bygning 111 under opførelse for advokatfirmaet Horten. På grund af en kompliceret facadegeometri bliver bygningens facader udformet som etagehøje sandwichelementer af glasfiberarmeret polyester med naturstensbeklædning, hvilket aldrig har været afprøvet før.

Rambølls rådgivning giver entreprenøren sikkerhed for, at man dels løbende afdækker spørgsmål, og dels kommer i mål med en helt ny type facade.

Rambøll rådgiver totalentreprenøren om forhold vedrørende:

  • Brandmodstand
  • Fugtforhold
  • Sammenbygning med hovedkonstruktionen
  • Varmeisolering
  • Afprøvning og eftervisning ved forsøg
  • Naturstensbeklædning

Advokatfirmaet Horten ønsker et nyt og større domicil som erstatning for deres nuværende kontor i Københavns centrum. Bygningen skal udtrykke dynamik og kvalitet og danne rammerne for den løbende udvidelse af firmaet.

Arkitekterne 3XN har svaret på denne udfordring ved at udforme en 12.000 m2 X-formet bygning med travertinbeklædte facader i et facetteret forløb.

Den nye bygning vil give Horten plads til ekspansion, og med sin orientering omkring et centralt atrium og trapperum forstærkes mulighederne for udbygning af netværk på tværs af organisationen.

Domicilet er placeret oven på en 3-etagers parkeringskælder, hvilket vil lette både medarbejdernes og firmakunders adgang.

Facaderne sikrer bygningen et markant udseende, der vil medvirke til at brande firmaet.

Facaderne er opbygget af tre lag:

  • Yderst: Beklædning med naturstenen travertin
  • I midten: Sandwichelementer opbygget af PVC-skum omgivet af glasfiberarmeret polyester
  • Inderst: Mineraluldsisolering og gipsplader

Foruden at Rambøll projekterer dele af disse tre lag som assistance til henholdsvis naturstensentreprenøren, facadeentreprenøren og arkitekten har Rambøll fået det overordnede ansvar for at sikre, at facadernes funktion og holdbarhed bliver dokumenteret.

Totalentreprenøren og bygningsejeren får derved sikkerhed for, at intet falder mellem to stole i den opdelte projekteringsproces og at hele Rambølls ekspertise bliver udnyttet til at sikre at facaderne teknisk set vil blive velfungerende.

Rambøll har igennem snart 20 år projekteret bygningerne på den gamle bryggerigrund for Carlsberg, og har derved etableret et grundigt kendskab til området og de krav man stiller til kontorbyggeri.

Da Rambøll projekterer samtlige konstruktioner og installationer på bygningen fandt totalentreprenøren det naturligt at udvide Rambølls arbejde til også at omfatte facadeteknik.

Det forventes, at den nye type facadeopbygning, der bliver udviklet med dette byggeri, vil blive anvendt ved fremtidige projekter med tilsvarende usædvanlige facadegeometrier.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites