Udbetaling Danmark

Kontakt

Helen Kristensen

Senior konsulent
T: +45 5161 6029

Ydelser vi leverede

ATP skal drive Udbetaling Danmark, der fra september 2012 skal varetage udbetalingen af en række offentlige ydelser (førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser). I den forbindelse overtager Udbetaling Danmark ca. 1.600 medarbejdere fra kommunerne. Udbetalingerne skal ske fra 5 centre placeret i henholdsvis Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød.

Der er behov for etablering af nye faciliteter alle steder, bortset fra Hillerød, og ATP Ejendomme har fået til opgave at tilvejebringe disse faciliteter.

Ydelser vi leverer

Rambøll har bistået ATP Ejendomme med en evaluering af lokaliseringsmulighederne i de 5 byer. Analysen viste, at der skulle bygges nyt i 3 byer, og at eksisterende faciliteter kunne udnyttes i 2 byer. I tilknytning hertil lavede vi udbudsstrategi for nybyggerierne.

Efterfølgende har vi programmeret, budgetteret og tidsplanlagt samt gennemført totalentrepriseudbud af nye kontorfaciliteter i de 3 byer. I udførelsesfasen har vi sikret, at byggeprogrammets krav bliver opfyldt, samt at det udførte arbejde har den ønskede kvalitet. Vi har også lavet en risikovurdering  i forhold til oversvømmelsesscenarier.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites