Udvidelse af Skødstrup Sognegård

Kontakt

Peter Lund

Peter Lund

Bygningskonstruktør BTH, Aarhus
T: +45 5161 2476

Den nye tilbygning til sognegården placeres i sammenhæng med eksisterende byggeri og har landskabelige relationer til kirke og præstebolig i det kuperede terræn. 

Den nye tilbygning til sognegården er placeret på bygningens sydlige side, med udsigt over skov og å. Terrænet er stærkt skrånende, hvilket fordelagtiggør et nedre niveau til aktiviteter for børn og unge. Fra den eksisterende parkeringsplads ankommer brugeren til sognegården igennem den nye fælles hovedindgang. Herfra er der adgang til den eksisterende sognegård fra 1981, tilbygningen fra 2010 og den nye bebyggelse mod syd. Et træbeklædt opbevarings- og siddemøbel skaber en gennemgående sammenhæng i tilkoblingen mellem eksisterende og nyt. Møblet aktiverer gangarealet med ophold, sidde nicher og udkig til det skovbeklædte naturområde. 

Tilbygningen er konceptuelt opbygget af to volumener, som indeholder to nye kontorer, cafeteriakøkken, toiletter, rengøring/depot og en stor sal med udkig over landskabet. Salen supplerer kirkesalen ved højtbelastede seværdigheder og kan benyttes til koncerter, til konfirmandsamlinger, borgermøder eller frivillige organisationer.

Bygningens nederste niveau skråner ind i terrænet, og store glaspartier åbner op til udearealerne, hvor en stor udvendig opholdstrappe inviterer til ophold og leg på to terrasser tilpasset terrænets niveauer.

Fakta om projektet

Ingeniør: Rambøll

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites