Undersøgelse af kommunale affaldsindsamlings- og afsætningssystemer

Biobeholdere i hal

Biobeholdere i hal

Kontakt

Dorte Hvid-Jacobsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 1354

Ydelser vi leverede

Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, har bedt Rambøll om at sammenligne 4 indsamlingsscenarier for at understøtte valg og prioritering af et fremtidigt affaldssystem for tørre genanvendelige affaldsfraktioner - der i sidste ende sikrer høj genanvendelse af indsamlet affald fra enfamilieboliger.

Hvis Danmark skal nå de europæiske og nationale mål om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022, skal der iværksættes en række indsamlingsordninger hos de private husstande.  Indsamling og afsætning af affald fra husholdninger er en kommunal kerneopgave, og derfor indsamler kommunerne bl.a. det tørre genanvendelige husholdningsaffald, som dækker pap, papir, glas, metal og plast i en række forskellige systemløsninger. Men hvilke systemer er bedst, når der foruden økonomi også fokuseres på mængder, kvalitet og afsætning af indsamlet affald?

Formålet med rapporten er at understøtte valg og prioritering af indsamlingsordninger og afsætning i Vestforbrændings opland ud fra en sammenligning af nuværende indsamlings- og afsætningssystemer med de mest realistiske alternativer, for så vidt angår indsamling og afsætning af tørre genanvendelige affaldsfraktioner fra enfamilieboliger

I rapporten behandles miljømæssige og økonomiske parametre ved indsamlings- og afsætningssystemerne, mens servicemæssige betragtninger, i forhold til indsamlingssystemerne hos den enkelte borger, kun er behandlet i forhold til hvilket opsamlingsvolumen, der stilles til rådighed ved den enkelte bolig i de belyste scenarier.

Kildesorteret vs. kildeopdelt

Rambøll har set på mulighederne for indsamling af de tørre genanvendelige fraktioner i hhv. kildesorteret og kildeopdelte indsamlingssystemer. I kildeopdelt indsamling er forskellige fraktioner blandet sammen i en beholder i forskellige variationer og må eftersorteres for at isolere de enkelte genanvendelige affaldsfraktioner. Ved kildesorteret indsamling er hovedfraktioner holdt adskilt og skal kun finsorteres inden genanvendelse eller kan køres direkte til genanvendelse. 

Hovedkonklusioner fra rapporten

  1. Kildesorteret indsamling giver renere og mere afsætningsbare affaldsfraktioner og fører til højere genanvendelsesprocent.
  2. Kildesorterede fraktioner er anerkendte produkter på det internationale marked.
  3. Kildesorteret indsamling giver større mængder plast til genanvendelse. 
  4. Glas må ikke blandes sammen med plast (eller pap eller papir).
  5. Kildeopdelt indsamling er typisk billigere end kildesorteret indsamling, baseret på indsamlingsomkostninger.
  6. Det er nemmere at redegøre over for borgerne, hvorfor de skal sortere deres affald, når en større del af det indsamlede affald til genanvendelse reelt bliver genanvendt.

 

Læs mere om rapporten

Læs mere om rapporten i Vestforbrændings magasin GENVIND

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites