Ungdomsby Gellerup

Gellerup Kollegiet

Gellerup Kollegiet

Kontakt

Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Senior Chief Consultant, Headquarters and Commercial (RAM)
T: +45 5161 2475

Ydelser vi leverede

Sociale fællesskaber er i centrum for projektudviklingen af det nye kollegium, der skal invitere uformelle møder og sammenhold.

Fællesskab, tryghed, åbenhed og hjemlighed

Kollegietiden er for mange en utrolig vigtig oplevelse. Man vælger ikke selv sine naboer, og hvor relationerne, som knyttes på studiet, måske er lidt ensidige og faglige, er man på kollegiet del af et mere sammensat socialt fællesskab.

Derfor er sociale fællesskaber også i centrum for projektudviklingen. Målet er et kollegium, der inviterer til uformelle møder og sammenhold. Det er givende for kollegiet og kvarteret, at der sker møder mellem forskellige mennesker og kulturer. Kollegiet skal danne en hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. En ramme, der understøtter sociale fællesskaber, og samtidig imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro.

Karrestrukturen danner grundlag for det nye Gellerup kollegium. En struktur, der skaber en umiddelbar genkendelig og en stærk identitet for kollegiet. Kollegiet samles om et stort afgrænset fælles gårdrum Bygningen består af mindre enheder, og at der ligger fællesrum spredt rundt i hele bygningen. Facaderne er forskellige, specielt ud mod gaden, så bygningen får en stærk urban karakter, hvor man får forskellige indtryk. Man møder både iværksætterområdet, forskellige fællesområder, adgang til gårdrummets indre, bænke, boenheder og vaskeriet. Den diversitet skaber netop et udtryk for byliv, hvor forskelligheden i særdeleshed giver et spændende forløb.

Fakta om projektet

Omfang: 12.500 m2, 351 boliger
Samarbejdspartnere: NORD Architects, ArkPlan ApS, D.A.I. A/S, Dansk Boligbyg

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites