Varmeplan Danmark

Kontakt

Anders Dyrelund

Anders Dyrelund

Markedschef
T: +45 5161 8766
Varmeplan Danmark, der er udført af Rambøll i samarbejde med Aalborg Universitet, er det første studie, der redegør for hvorledes opvarmningssektoren har mere end halveret CO2 udslippet siden varmeplanlægningen startede i 1980.
Samtidig anviser planen, hvordan Danmark kan halvere CO2 udslippet yderligere inden 2020 og blive stort set CO2 neutral inden 2030.
Varmeplanens forslag er baseret på en samfundsøkonomisk helhedsvurdering af samspillet mellem bygninger, fjernvarme og elsystemet med en stor vindkraftandel og med kendt teknologi.

Varmeplan Danmark giver gode råd til, hvordan centraladministrationen, kommunerne, fjernvarmeselskaberne og forbrugerne kan fortsætte udbygningen af opvarmningssektoren med henblik på at komme frem til et CO2 neutralt samfund på den mest samfundsøkonomiske måde.
Planen anses for at være en inspirationskilde og en håndsrækning til især kommunerne og fjernvarmeselskaberne, som er hovedaktører i planlægningen.

Varmeplan Danmark anbefaler:
• At fjernvarmen udbygges yderligere fra ca. 46% til mellem 63% og 70%
• At mindst 70% af ny bebyggelse tilsluttes fjernvarme eller blokvarme for at udnytte fordelene ved fælles løsninger i tæt bebyggelse
• At forbrugerne sparer yderligere 25% på rumvarmen og sænker returtemperaturen yderligere
• At fjernvarmen omlægges yderligere til vedvarende energi med mere affaldskraftvarme med røg-gaskondensering, overskudsvarme, biomassekraftvarme, biogas-kraftvarme, storskala solvarme, geotermi samt elkedler og varme-pumper til at udnytte overskudsvind.
Rambøll gennemførte projektet i samarbejde med Aalborg Universitet og med baggrund i mange års erfaringer med op-varmningssektoren i kommuner og i forsyningsselskaber.

I fortsættelse af Varmeplan Danmark arbejder Rambøll med varmeplaner og klimaplaner for en række klienter, herunder kommuner og forsyningsselskaber

Læs et sammendrag af Varmeplan Danmark her
eller
læs hele rapporten her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites