Varmeplanlægning og fjernvarmeudbygning for Vestforbrænding

Kontakt

Pierre Brøndum

Pierre Brøndum

Chief Project Manager
T: +45 5161 8168

Ydelser vi leverede

Rambøll har udarbejdet Vestforbrændings Varmeplan 2010, som viser, at en udvidelse af fjernvarmen med mere end 300.000 MWh er meget profitabel og reducerer CO2 emissionen markant. Vestforbrænding er et af de største affaldsbehandlingsselskaber i Nordeuropa. Selskabet ejer både et affaldskraftvarmeværk og et fjernvarmenet, som er tilsluttet det storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

Markant udvidelse

Opgaven med varmeplanlægningen startede i 2005 og projektet er stadig i gang. På grundlag af anbefalingerne i planen besluttede Vestforbrændings bestyrelse at starte implementeringen af et projekt til op mod 500 mio.kr, som udvider varmemarkedet med mellem 300 og 400.000 MWh, i Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner. Projektet bliver implementeret trin for trin via projektansøgninger, som skal godkendes af de berørte byråd i henhold til varmeforsyningsloven.

Udbygningen mod Bagsværd og Lyngby er påbegyndt, hvor Novo Nordisk og Novozymes tilsluttes fjernvarme i eftersommeren 2010, som en af de helt store kunder.

Nye forudsætninger

Da varmeplanerne blev udarbejdet var affaldsvarmen begrænset og naturgasforsyningen havde høj prioritet. De seneste år er forudsætningerne ændret radikalt. Affaldsvarmens kapacitet er vokset markant, og naturgasprojektets økonomi er sikret. Det er nu en klar målsætning at spare på det fossile brændsel. Derfor er det nu tid at følge varmeforsyningslovens anvisninger om, at kommuner og selskaber skal arbejde med varmeplanlægning for at fremme lovens målsætninger.

Profitabel CO2 Reduktion

Vestforbrændings varmeplan viser, at det er meget profitabelt for både samfundet, Vestforbrænding og forbrugerne at udbygge fjernvarmen til mere end det dobbelte. Primært i områder med større naturgaskunder og elvarme. Derved reduceres CO2 emissionen markant.

Rambøll har rådgivet Vestforbrænding i 45 år. De væsentligste ydelser har været:

  • Overordnet projektering og implementering af affaldsforbrændingsanlæg
  • Affaldsvarme enhederne 1-3 + 4.
  • Affaldskraftvarmeenhed 5
  • Strategisk varmeplanlægning
  • Projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven
  • Feasibility studier
  • Hydraulisk analyse
  • Implementering af GIS
  • Detaljeret projektering, udbud, tilsyn og implementering af alle tekniske komponenter i fjernvarmesystemet, herunder: betonkanaler for hedtvand, fjernvarmenet, forbrugerinstallationer, kedelcentraler og spidslastcentraler
  • Energibesparelser hos kunderne inkl. foranstaltninger, der kan reducere returtemperaturen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites