Vejle Fjord - ny genvej sikrer hurtigere rejsetid

Vejle Fjord-forbindelsen kan skære op til 12 minutter af rejsetiden mellem Odense og Aarhus

Vejle Fjord-forbindelsen kan skære op til 12 minutter af rejsetiden mellem Odense og Aarhus

Kontakt

Lars Hansen

Projektdirektør
T: +45 5161 7619
Timemodellen er en vision for det danske jernbanenet med en målsætning om at sikre togrejsetid på højst en time mellem de store byer i Danmark. Det skal gennemføres ved at elektrificere store dele af jernbanenettet, så det i fremtiden er muligt at køre i klimavenlige eltog på en time mellem henholdsvis København-Odense, Odense-Aarhus, Odense-Esbjerg og Aarhus-Aalborg.

Et af de projekter, der skal være med til at korte rejsetiden ned mellem Odense og Aarhus, er den kommende togforbindelse over Vejle Fjord.

- En togforbindelse over Vejle Fjord vil gøre det muligt at køre mere direkte og med et mindre kurvet forløb omkring Vejle Fjord. Ved realisering af projektet kan man gennemføre strækningen over Vejle Fjord med hastigheder på op til 250 km/t, siger Lars Hansen, Senior Projektdirektør i Rambøll.

Skitseprojektering af jernbanebro og tunnel

Som led i at føre Timemodellen ud i livet er Vejdirektoratet blevet sat i spidsen for at udarbejde det tekniske projektgrundleg som et led i en samlet en VVM-redegørelse, der skal undersøge en række miljømæssige forhold, som vil gøre sig gældende, hvis en bane bliver anlagt på tværs af Vejle Fjord.

Rambølls arbejde med VVM-undersøgelserne dækker blandt andet skitseprojektering af mulige alternativer for en linjeføring, som skal danne grundlag for konsekvensvurderinger af påvirkninger på natur- og miljøforhold, støj og vibrationer, friluftsliv, arkitektoniske forhold, arkæologi og andre forhold. Planlægningen handler lige nu om at undersøge forskellige alternativer for togforbindelsens nøjagtige placering.

- Vi skal projektere en højhastighedsjernbane, som tilkobles ved Brejning syd for Vejle Fjord og ved Daugaard nord for Vejle Fjord. Vi er i gang med at undersøge, hvilke alternativer der passer bedst muligt ind i omgivelserne set i et teknisk, landskabsmæssigt og miljømæssigt perspektiv, siger Lars Hansen.

Feltundersøgelserne foregår også til vands i Fjorden via hydraulisk modellering, hvor man ved opstilling af en 3D-model med kortlagte data, bl.a. kan beskrive de miljømæssige konsekvenser af at skulle udgrave materiale i Fjorden.

Jernbanevision med indlagt el

For at kunne gennemføre Timemodellen skal hastigheden sættes op, så togene kan køre markant hurtigere på mange strækninger. Det danske signalsystem skal kunne håndtere de høje hastigheder, og derfor har man iværksat et omfattende signalprogram, hvor alle signalsystemer langs Danmarks 3.000 kilometer lange jernbanenet skal udskiftes inden 2021.

- Banen skal projekteres, så der kan køres 250 km/t på den, og der skal screenes for mulighederne for at opgradere til 300 km/t. I Danmark er der pt. ikke baneteknisk materiel, der er godkendt til disse hastigheder og derfor har vi måtte kigge til udlandet, og tager i projekteringen bl.a. udgangspunkt i erfaringer fra Tyskland, fortæller Lars Hansen.

Det forventes, at Timemodellen i sin helhed vil være færdigimplementeret i midten af 2020’erne.

Planlægningen af de jernbaneprojekter, som skal realisere den ambitiøse Timemodel, er i fuld gang. Ved Vejle Fjord arbejdes der lige nu på at sikre kortere rejsetid på strækningen mellem Odense og Aarhus.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites