Vendsyssel Teateroplevelseshus

Vendsyssel Teater sal

Vendsyssel Teater sal

Kontakt

Niels Christian Nielsen

Niels Christian Nielsen

Projektleder
T: +45 51611163

Ydelser vi leverede

Hjørring Kommune og Realdania har igangsat opførelse af et nyt, innovativt teater- og oplevelseshus i Hjørring. Tanken med det nye hus er, at det udover Vendsyssel Teater også skal kunne rumme andre kulturelle foreninger og aktiviteter.

Projektet opføres med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed med økonomi, social og miljømæssig indhold, og bæredygtighed i processen.

Rambøll er gennemgående bygherrerådgiver og har ansvar for den samlede proces i opførelsen af det nye Teateroplevelseshus.

Rambølls ydelser omfatter bygherrerådgivning i alle faser – fra indledende analyser til ibrugtagning i efteråret 2016, med styring af tid, økonomi, hele brugerinddragelsen, udbudsprocessen, kontraktstyring, kvalitets og risikostyring i hele projektforløbet. Projektet er udbudt i projektkonkurrence, som et to-faset udbud i totalrådgivning. Konkurrencen er afviklet i to dele, hvor 1. del var en anonym projektkonkurrence og 2. del som et udbud med forhandling uden offentliggørelse iht. EU-direktivet. Under udbud med forhandling blev der forhandlet med to vindere af projektkonkurrencen. Dialogfasen har haft en stor værdi for projektet, da vinderprojekterne i høj grad blev opkvalificeret, særligt ifm. optimering af økonomi og tilpasning inden for de særlige detaljerede brugerønsker. Efter indgåelse af kontrakt med totalrådgiver udbydes udførelsen af projektet i både partnering og fagentreprise.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites