Gennemgang og simulering af den elektriske forsyning på Vestforbrændingens anlæg 6 i Glostrup

Kontakt

John Ammentorp

John Ammentorp

Country Market Director, Energi
T: +45 5161 6380

Rambøll anvendte en intelligent EDSA model til at analysere det elektriske forsyningssystem på Vestforbrændingens anlæg 6 med henblik på fremtidige tilbygninger af ny teknologi, udvidelse af kapacitet, og generel vedligeholdelse af anlægget. 

I Glostrup ligger Danmarks største forbrændingsanlæg Vestforbrændingen. Deres nyeste ovnlinje anlæg 6 har en forbrændingskapacitet på 35 tons affald i timen, og leverer både strøm og fjernvarme til ca. 75.000 husstande.

På baggrund af mange års erfaring indenfor forbrændingsanlæg har Rambøll gennemgået og analyseret det elektriske forsyningssystem på Vestforbrændingens anlæg 6.

Der er opbygget en model af anlægget i simuleringsprogrammet EDSA (Electrical Distribution Systems Analysis), hvor værktøjet er anvendt til beregning af maksimale og minimale kortslutningsstrømme i anlægget.

En intelligent EDSA model sikre fremtidig forsyningssikkerhed

Den intelligente EDSA model er udarbejdet med henblik på fremtidige tilbygninger af ny teknologi, udvidelse af kapacitet, og generel vedligeholdelse af anlægget. Modellen giver overblikket i forsyningsanlægget, og Vestforbrændingen kan herved kontrollere hvorledes forsyningssikkerheden bliver påvirket ved ombygninger.
 
Analysen tager udgangspunkt i den leverede dokumentation på anlægget, og som en del af opgaven er dokumentationen verificeret og opdateret i forhold til det reelt installerede på anlægget. Foruden analysen, er installationerne også gennemgået for eventuelle uhensigtsmæssige løsninger.

Rambølls service inkluderer:

  • Analyse af vigtige komponenters indvirken på forsyningen.
  • Opdatering og verifikation af gældende dokumentation på anlægget.
  • Indsamling og verifikation af data til modellen.
  • Opbygning af simulerings model i analyseværktøjet EDSA.
  • Gennemgang fra forsyningstransformer til 0,4kV tavler på anlægget. 
  • Beregning af maksimale og minimale kortslutningsstrømme for anlægget.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites