Viborg View

Visualisering af Viborg View

Visualisering af Viborg View

Kontakt

Danny Stentoft

Danny Stentoft

Afdelingsleder (konstitueret), Esbjerg, Industry & Buildings
T: +45 5161 5120

Nyt urbant link mellem Viborg midtby, Regionshospitalet Viborg og søerne

Viborg View er et boligprojekt på 13-16 etager ved Søndersø i Viborg, som giver byen landskabelig sammenhæng mellem by og søer.

“Søerne skal være for alle og udvikles som et mangfoldigt omdrejningspunkt for oplevelser, aktiviteter og rekreation. Udviklingen skal ske i balance med natur og miljø”. (Udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø)

Søerne er vigtige omdrejningspunkter for udviklingen i Viborg. De er en kile af natur, der strækker sig fra det omkringliggende land, helt til bykernen. Arealerne langs begge søer danner rammer om gåture, motion og rekreation. Den fremtidige udvikling langs søerne skal tilgodese hensynet til natur, miljø - give rum til ro samt nye muligheder for adgang til søerne og til at benytte de nære omgivelser til flere aktiviteter.

Ll. Sct. Mikkels Gade 4 ligger på kanten mellem søen og byen. Projektet vil etablere et nyt link og give borgerne i Viborg, gæster og patienter på Regionshospitalet mulighed for let adgang til søerne.

Projektet vil skabe en åbenhed, tilgængelighed, synlighed ved søerne.  Med en landskabelig forbindelse, der inviterer og indbyder til oplevelser og ved den nye bygning, der vil give et visuelt punkt og markerer forbindelsen til byen.

Projektets vil bidrage til de fremtidige gode historier i Viborg. Det smukt skrånende terræn ned til søen bibeholdes og understreges i en sammenhængende park. Tættest på den nye bygning etableres en terrasseret have, der beplantes med lægende duftende urter, en healende sansehave, hvor man kan fordybe sig, eller som blot kan nydes som et smukt punkt på den hurtige genvej til søen.

Der ønskes en styrket forbindelse mellem byggegrunden og Midtbyen og mellem byggegrunden og Søndersø. Projektet skal således “bygge bro” og styrke en øst-vest gående forbindelse i Viborg.

Den grønne forbindelse fra Midtbyen forlænges ned gennem grunden og ned til søen for at give en klar fysisk såvel som visuel sammenhæng. Ved søen kobler den grønne forbindelse sig til Søndersø sti, der kobler sig til andre af Viborgs grønne stier og parker. 

Projektet er udviklet med lokale investorer, der har valgt Rambøll qua lokal tilstedeværelse, høj faglighed og erfaring med site development.

Et lokalt arkitektfirma (Quattro Arkitekter) bistår med myndighedsdialog og får senere en mindre rolle i projektering.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites