VR-simulator fremmer bæredygtig adfærd på byggepladsen

VR-simulator

VR-simulator

Kontakt

Kenneth Frantsen

Kenneth Frantsen

Consultant, Occupational Health and Safety. Management.
T: +45 51611621

Med et ønske om at minimere arbejdsulykker og gennemføre et Svanemærket byggeri valgte 5E Byg A/S at bruge Rambølls 3D træningssimulator til træning af adfærd på byggepladsen i forbindelse med opførslen af en række boliger på Ørestads Boulevard 49 i København. Det digitale værktøj fremmer et sikkert og stabilt arbejdsmiljø og understøtter bæredygtige retningslinjer i byggeriet ved at informere alle på byggepladsen om, hvad det vil sige at bygge efter Svanemærkets principper. 

Træningssimulatoren sikrer, at alle faggrupper, der færdes på byggepladsen, besidder de nødvendige handlekompetencer til at udfylde deres rolle og indfri 5E Bygs målsætning om at opføre et Svanemærket byggeri. 

Projektleder Flemming Blom Kjærgaard forklarer, at 5E Byg anvender Rambølls 3D værktøj til introduktion og undervisning om den bæredygtige byggeplads, hvor adfærden og indsigten i f.eks. byggeprodukter, affaldshåndtering, arbejdsmiljø, samarbejde og energiforbrug trænes. Han siger: 

”Ambitionen om at bygge bæredygtigt øger behovet for implementering af ny teknologi i byggeprocessen, der kan gentænke og styrke produktiviteten i hele værdikæden både i forhold til etablering og drift af byggepladsen. Rambølls virtuelle byggeplads er et eksempel på, hvordan ny teknologi er med til at fremme bæredygtig adfærd blandt alle, der begår sig på byggepladsen og dermed sikre, at vi efterlever svanemærkningens kriterier i vores arbejde, hvilket er en retningslinje for dette projekt.” 

Spil dig til bæredygtig adfærd 

Rambølls 3D værktøj er et interaktivt læringsforum, hvor deltagere kan opleve den respektive byggeplads i detaljer, så medarbejdere fremadrettet bedre kan forudse og forebygge ulykker. På den virtuelle byggeplads præsenteres deltagerne for en række hændelser, quizspørgsmål og videoer, der træner deltagerne i sikker og bæredygtig adfærd. Afslutningsvis modtager deltageren et bevis på gennemført træning samt et adgangskort til byggepladsen. 

Den virtuelle byggeplads giver deltagerne mulighed for at afprøve de lærte principper ved egen erfaring og er dermed et supplement til traditionelle power point præsentationer, hvor deltagerne er passive modtagere af information. 

Skræddersyet løsning tilpasset kundens behov

En fordel i at anvende Rambølls VR-læring er, at træningssimulatoren kan afdække flere formål og derfor også kan bruges flere markedssammenhænge og typer af byggepladser uanset størrelse. Et eksempel herpå er, hvordan man har indarbejdet Svanemærkningens bæredygtighedskriterier i 5E Bygs træningsmodul. 
 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites