Ramboll Design & Supply projekter – Kraftværker i Zouk og Jiyeh

Zouk Power Station

Zouk Power Station

Kontakt

Johan Brandstrup Fegar

Senior direktør, Industry & Buildings
T: +45 5161 2368

Rambøll var stålrådgiver og leverandør for BWSC ved opførelsen af to kraftværker i Libanon i perioden 2012-2016. Rambøll designede og leverede materialerne til bygningerne (i alt ~8.000 m2 ), som danner rammen om disse procesanlæg.

Særlige forhold, der gjorde sig gældende for projektet:

  • at det første primærstål skulle leveres på site allerede 6 måneder efter projektstart
  • at anlægget ligger i et jordskælvsområde

Iterativ designproces sikrer ultrahurtig levering af stål på site

Fra projektstart til det første stål var på site, gik der blot 6 måneder. Det kan lade sig gøre, fordi Rambøll i tæt samarbejde med kunden anvender en iterativ projekteringsmodel, hvor design af både procesanlægget og bygningerne foregår parallelt fra dag 1 i projektet og baseres på aftalte forudsætninger og antagelser, som løbende valideres. Metoden nødvendiggør en løbende justering af stålmodellen, som håndteres via Rambølls Change Management system. Rambølls erfaring med denne type projekter betyder, at langt de fleste antagelser holder, så ekstraomkostningerne ved fast-track levering af stålet rigeligt opvejes.

Med brugen af den iterative projekteringsmodel kan kunden afkorte sin samlede tidsplan for realiseringen af projektet med flere måneder i forhold til en konventionel designproces.

Levering af robust ståldesign til et jordskælvsområde

Generelt har Rambøll fokus på at levere design, som gør det både sikkert og billigt at transportere, montere og efterfølgende anvende. Allerede i kundens egen tilbudsfase bidrager vi aktivt bidrager til at skærpe kundens pris og dermed vinde projekterne.

I det konkrete tilfælde ligger procesanlæggene i et jordskælvsområde, hvilket stiller særlige krav til design af konstruktionerne. Der blev i projektet trukket på Rambølls islandske eksperter i projektering af seismisk påvirkede konstruktioner for at sikre et optimeret design med hensyn til både materialeforbrug og modstandsdygtighed i tilfælde af jordskælv.

Indkøb, kvalitetskontrol og logistik

Rambøll stod for indkøb og kvalitetskontrol af stål til anlæggene. Den nødvendige mængde stål på 1.400 tons for de to kraftværker, blev beregnet på baggrund af en 3D-design model.. Rambøll leverer stål til fast pris, hvorfor stålkonstruktionerne grov designes allerede i tilbudsfasen. Det er afgørende for kundens omkostningsniveau og dermed pris for det samlede projekt, at usikkerheden ved estimeringen af stålmængden reduceres mest muligt. Derfor udarbejdes en meget præcis 3D model (Robot og Tekla) allerede i tilbudsfasen.

Udover stål stod Rambøll for indkøb af beklædning til facader og tage, kraner, porte og isolering. Rambøll stod desuden for den logistiske koordinering af leverancer fra hele verden baseret på et bredt internationalt leverandørnetværk. I projektet blev der handlet med Rambølls faste leverandører i Kina, Indien, Spanien, Tyskland, Finland, Sverige og Danmark.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites