Vedligeholdsscreening og implementering af asset management på københavnsk kraftvarmeværk

Kontakt

Christian Riber

Business Development Manager
T: +45 51618314

Ydelser vi leverede

Amager Ressourcecenter (ARC) er en dansk affaldshåndteringsvirksomhed med fokus på bæredygtighed. Deres genbrugsstationer har flere end 800.000 besøgende årligt. På årsbasis modtager og behandler ARC’s kraftvarmeværker affald fra ca. 550.000 beboere og 45.000 virksomheder og forsyner ca. 150.000 husstande med el og fjernvarme. Det nuværende kraftvarmeværk skal afvikles i 2017, og Rambøll står for at opføre efterfølgeren, der vil være den mest moderne facilitet på verdensplan.

Projektets formål

Formålet med Rambølls asset management-konsulentbistand/rådgivning bestod af to faser:

  • Optimering af vedligehold på de nuværende faciliteter, herunder vedligholdsscreening, planlægning og RCM (Reliability Centered Maintenance)
  • Implementering og forberedelse af asset management der opfylder PAS55-kravene på det nye anlæg

Formålet med den første fase var at anslå den præcise mængde af vedligeholdelse, der var nødvendig for at sikre, at anlægget er fuldt funktionelt indtil dekommissionering uden at kompromittere sikkerhed eller ydelse.

Denne plan indeholdt vurderinger af risici, konsekvenser og optimering. Som resultat af det indledende projekt har Rambøll efterfølgende assisteret med at designe et nyt asset management system til det nye anlæg.

Projektets indhold

Projektet omfattede følgende:

  • Vurdering af vedligehold (screening af nuværende ydelse sammenlignet med andre anlæg på verdensplan)
  • Evaluering omkostninger og indhold
  • Asset management-rådgivning ifm. PAS55 / ISO55000-krav på det nye anlæg
  • Strategisk planlægning og udvikling af asset management-fremgangsmåder og –målsætninger
  • RCM (Reliability Centered Maintenance)
  • Life Cycle Costs (LCC) vurderinger
  • Planlægning af vedligehold
  • Ledelse af idriftsættelsen af det nye anlæg

Udover asset management-rådgivning har Rambøll rådgivet om procesudstyr og har ledet indkøringsfasen/idriftsættelsesfasen. Projekter som dette illustrerer Rambølls evne til at hjælpe kunder med at løse komplekse, multidisciplinære problemstillinger ved at benytte sig af sin kunnen indenfor ingeniørkundskab, drift og ledelse.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites