Design af en ny 300 m barduneret mast

Ny telemast i Borås, Sverige

Ny telemast i Borås, Sverige

Kontakt

Mogens Nielsen

Mogens G. Nielsen

Senior Chefkonsulent
T: +45 5161 6831

Ydelser vi leverede

Den 15. maj 2016 blev den gamle 320 m bardunerede mast i Borås udsat for sabotage, og 200 m af toppen af masten faldt ned. På grund af kollapset ønskede Teracom, at en ny mast blev designet, fremstillet og monteret så hurtigt som muligt.

Teracom ejer det største tv/sendenet i Sverige  og driver mere end 600 bardunerede master og selvbærende tårne.

Den gamle bardunerede mast var fra 1960'erne. Masten blev designet ved hjælp af cirkulære rør til både hjørnejern og diagonaler for at reducere vindbelastningen på tårnet.

Hurtig udbygning

Rambøll blev udvalgt til jobbet for at designe den nye mast med nye fundamenter. På samme tid som designet blev udført, blev der indhentet priser for fabrikation af masten, bardunerne, fundamentet og montagen. Forud for designet skulle Rambøll sammen med Teracom udarbejde sitespecifikke designkrav, herunder en vurdering af vind- og isbelastningen på stedet.

For at gøre produktion og opførelse så hurtig og enkel som mulig blev masten designet med de samme elementer over hele højden.

Udfordrende montage

Desværre skulle masten monteres om vinteren. Dette skabte alvorlige udfordringer for montagefirmaet på grund af vejret. Hovedproblemet ved montage om vinteren var ikke kun isen i masten, men også den lave sigtbarhed, så det var ikke muligt at se fra jorden og til toppen af masten.

På grund af de barske vejrforhold har Teracom et særligt krav til deres høje, bardunerede master, at der netop skal være et hus i toppen af masten, så riggere, der arbejder tæt på toppen af masten, har et læ til brug, når klimaet hurtigt ændrer sig. Derudover er der monteret et hejseværk i alle de høje, bardunerede master i Sverige.

For at tjekke designet i forhold til kravene til hejsning og hus mv. blev der lavet 3D-modeller af toppen af masten såvel som bunden af masten.

Se en video om den nye fastgjorte mast - et år efter sabotagen - på Teracoms hjemmeside.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites