Fjernkøling sikrer danskere lave varmepriser

Det danske fjernvarmeselskab HTF er i færd med at etablere fjernkøling i Høje Taastrup. Systemet, der primært drives af varmepumper, skal sikre varmeforsyningen såvel som lave varmepriser, samtidig med at det leverer energieffektiv, prisbillig og miljørigtig fjernkøling.

Rambøll har udviklet forretningsplanen og projektforslaget, og har kortlagt potentielle forsyningsområder. I øjeblikket arbejder Rambøll på de tekniske design, der skal bruges i tilbudsfasen for varmepumper og -lagre.

Nyt rørsystem

Essensen af fjernkøling er fordeling af koldt vand til bygninger, der har brug for køling. Under kortlægningsfasen og feasibility studiet identificerede vi adskillige bygninger med et højt kølebehov.

- Projektet handler om at bygge et rørsystem, hvor man bygger enkelte dele ad gangen. Ikke alle bygninger er parate til at blive forbundet til et fjernkølingssystem, så det er en løbende proces at opbygge denne klimavenlige og langsigtede løsning, siger Peter Kaarup Olsen, der er seniorkonsulent i Rambølls energidivision.

Køling til frugt, grønt og blomster

Rambøll udviklede forretningsplanen og projektforslaget for den sydlige del af kommunen ved at skildre de finansielle aspekter og ved at udvikle et fiktivt fjernkølenet. Kortlægningen blev udført i løbet af 2014 og identificerede et stort potentiale for fjernkøling.

- Især i den sydlige del af Høje Taastrup har vi påbegyndt udviklingen af fjernkølenettet, der nu inkluderer ’Copenhagen Markets’, hvor fjernkøleanlægget er sat i drift. De overdækkede haller, der dækker et areal på 67.000 m2 og har ti meter til loftet, er hjem for det største nordeuropæiske engrosmarked for frugt, grønt og blomster, fortæller Peter Kaarup Olsen.  

Samfundsøkonomiske og økonomiske fordele

Rambøll har været involveret i projektet siden begyndelsen. Et feasibility studie fra 2014 påviste en betragtelig samfundsøkonomisk og virksomhedsøkonomisk gevinst ved at etablere fjernkøling i Høje Taastrup kommune. Ved at udnytte overskudsvarme fra varmepumper vil HTF forsyne forbrugerne med køling og give en besparelse på 10-15 % af deres energiforbrug.

- Implementering af fjernkøling har adskillige samfundsmæssige fordele sammenlignet med brugen af individuelle køleanlæg. Det muliggør brug af betydelige mængder overskudsvarme, lavere investeringsomkostninger, brug af vindenergi og et mere fleksibelt elforbrug ved samproduktion af fjernvarme og -køling, siger Peter Kaarup Olsen.

 

Fjernkøling medfører øget effektivitet

Projektet finansieres ved at sælge overskudsvarme til kommunens fjernvarmeforbrugere samt ved udnyttelse af stordriftsfordele.

- Ved at bygge få centraliserede kølingsanlæg fremfor mange decentraliserede, bruger man mindre energi grundet den øgede effektivitet. Ydermere reducerer man omkostningerne til investeringer, drift og vedligehold. Alt i alt vil den nødvendige mængde af energi mindskes, og man opnår en højere effektivitet. Fjernkølingssystemet skal udnytte synergieffekterne mellem fjernvarme gennem samproduktion og lagring af varme og kulde, hvilket resulterer i et intelligent energiforbrug, fortæller Peter Kaarup Olsen.

Den kombinerede brug af fjernvarme- og køling medfører nye udfordringer, når målet er at udnytte al overskudsvarme i netværket. Om sommeren, når kølingsforbruget er på sit højeste, og varmeforbruget på sit laveste, gør udsvingene i varmeproduktionen det besværligt at lagre overskudsvarmen. HTF påtænker derfor at etablere et varmelager. Der overvejes, om lageret skal opdeles i et korttids- og langtidslager. Lageret forventes at skulle kunne oplade og aflade 50 MW til både VEKS’s transmissionsfjernvarmenet og HTF’s distributionsfjernvarmenet. Varmelageret vil modtage fjernvarme fra VEKS’s transmissionsnet ved ca. 95°C og aflevere varmen igen til enten retursiden af transmissionsnettet eller via opvarmning med varmepumpe eller el-patron til fremløbssiden af transmissionsnettet. Lageret vil også skulle kunne modtage overskudsvarme fra HTF’s distributionsnet, en overskudsvarme der primært skabes via fjernkøling. Ydermere forventes varmelageret at modtage varme fra et eksternt solvarmeanlæg, der er under etablering.

Med 30 års erfaring inden for fjernvarme og -køling tilbyder Rambøll hele spektret af ydelser og har fungeret som energirådgiver for HTF i mange år.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites