Fjernkøling i Riyadh, Saudi-Arabien

Kontakt

Ramboll. Crispin Matson. Image courtesy of Paulina Sobczak Photography

Crispin Matson

MSc MCIBSE MIMech MASHRAE, Country Manager, Ramboll Energy UK
T: +44 20 7631 5291

Med sin beliggenhed i en del af verden, hvor de højeste temperaturer kan være endog meget høje, er der et stort behov for køling i Saudi Arabien. Det er derfor yderst vigtigt at inkludere den mest rentable form for køling i enhver byplanlægning i landet. 

I 2012 fik Rambøll til opgave at udføre et feasibility-studie af implementeringen af fjernkøling i en ny erhvervspark i Saudi Arabiens hovedstad, Riyadh. Når byggeriet står færdigt vil det huse det saudiarabiske Ministerium for Handel og Industri (MCI) og nogle af de relaterede myndigheder.

Feasibility-studiet omfattede en sammenligning af fordele og ulemper af fjernkøleanlæg i forhold til decentraliserede kølesystemer. Den bedste løsning blev valgt baseret på fire nøgleparametre: anlægsomkostninger, driftsomkostninger, produktlevetid og pladskrav.

Konklusionen omkring det foretrukne system blev et fjernkøleanlæg, som kan levere samtidig køling til hver enkelt bygning. 

Systemspecifikationer

Da Rambøll påbegyndte projektet, arbejdede klienten med tre forskellige optioner for konceptet af helhedsplanen til erhvervsparken. Alle tilbud indeholdt kontorbygninger, butikker og hoteller, men det totale areal, som skulle køles, varierede meget i de tre forslag. Rambølls arbejde centrerede sig om option nr. 1, idet denne option lagde op til det størst bebyggede område, nemlig 242.200 m2.  

Spidsbelastningen for det valgte konceptuelle anlæg til køling var på ca. 22,5 MW. Valget af et fjernkøleanlæg gjorde det muligt at sænke den totale kølekapacitet til 9 MW, grundet diversiteten i belastninger fra netværkets forbrugere.

Ved at vælge fjernkøling i stedet for lokal køling kunne MCI fremvise et større fokus på bæredygtighed ved at vælge en mere miljøvenlig løsning. Udgifterne til køling blev desuden sænket betydeligt, da både drift og vedligehold overgik til forsyningsselskabet.

Detaljeret beskrivelse af konceptet

Rambølls analyser fandt, at det mest fordelagtige system indeholdt store centrifugale kompressorer og fordampningskondensatorer, også kaldet køletårne. Fjernkøleanlægget skulle ydermere omfatte en lagerkapacitet på ca. 5.000 m3, som  gjorde det muligt at nedsætte kompressorernes ydeevne betydeligt i forhold til lokale køleenheder. 

En følsomhedsberegning viste, at selv hvis de positive følger af samtidighed i køleforbruget ignoreres, så vil fjernkøling stadig være en fordel sammenlignet med lokal køling. Følsomhedsberegningen antyder, at fjernkølingsoptionen vil være en god løsning, uanset hvilke usikkerhedsmomenter der måtte være i forudsætningerne for projektet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites