Undersøgelse af EMF-niveauer i elektriske tog

Målinger foretaget i et fuldt lastet tog

Målinger foretaget i et fuldt lastet tog

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Ydelser vi leverede

Rambøll har udført en sundhed- og sikkerhedsevaluering af EMF-niveauer i elektriske tog for en nyetableret toglinje i Californien, USA.

Undersøgelsen målte EMF-niveauer i to nye typer elektriske tog og sammenlignede resultaterne med det letbanesystem, der bliver brugt nu. 

Målingerne blev foretaget i Californien i henhold til statens miljølovgivning, the California Environmental Quality Act (CEQA). Eftersom Californien ikke har nogen gældende lovgivning om frekvenser under 300 kHz, blev resultaterne af Rambølls undersøgelse sammenlignet med retningslinjerne i ICNIRP 1998, der ofte bruges som reference i europæisk lovgivning. 

Togene i undersøgelsen kører på 1000V DC kontaktskinner og bliver reguleret af motorstyring med automatisk afbryder (chopper motorstyring). Derfor blev der lavet målinger af DC- og AC-spændinger både i og udenfor togene. Desuden blev der udført AC-målinger af elektriske og magnetiske felter. Målingerne blev foretaget under simulering af forskellige scenarier, f.eks. et fuldt lastet tog i højeste acceleration. 

Letbanesystemet, der blev brugt til sammenligning, kører på et 750V DC køreledningssystem. 

Undersøgelsen konkluderede, at EMF-niveauerne i togene ikke udgør et sundhed- og sikkerhedsproblem. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites