Undersøgelse af EMF-niveauer på Aarhus Gymnasium

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Ydelser vi leverede

Måling af EMR med efterfølgende rapport. Generel rådgivning. 

På Aarhus Gymnasium er der placeret antenner fra flere mobiloperatører. Antennerne sidder dels udvendigt på murene, men også på to master på taget. Umiddelbart under/bag mobilantennerne er der undervisningslokaler, og der er en flagstang på taget af bygningen, hvor personalet har adgang. 

Skolens personale var bekymret for, om strålingsniveauet var for højt i undervisningslokalet, specielt fordi der er tale om unge mennesker, som opholder sig i lokalet i mange timer om dagen. 

Rambøll udførte derfor målinger af EMR (elektromagnetisk udstråling), sammenholdt med gældende regler, for de målte frekvenser. 

Målingerne viste, at man var langt under grænseniveauerne. 

Rambøll foretog ligeledes målinger tæt på mobilantennerne på taget, hvor der var højere niveauer end i klasselokalet. De målte niveauer var dog ikke højere, end at man stadig lå langt under grænseværdierne. Dog bør man på gymnasiet være påpasselig, hvis der er medarbejdere som har medicinske implantater. Disse medarbejdere bør konsultere deres læge for at få oplyst, hvilke EMR grænseniveauer de bør overholde. 

Arbejdsmiljørepræsentanten på Aarhus Gymnasium blev oplyst om forholdene samt om, hvad man på gymnasiet skal være opmærksom på, som f.eks. svejseapparater (herunder plastsvejsning), og hvis der er kontorer eller lignende lige over el-hovedforsyningen til strømforbrugende maskineri.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites