Undersøgelse af EMR-felter på taget af engelsk universitet

Hustag med antenner

Hustag med antenner

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Ydelser vi leverede

Rambøll har udført en undersøgelse af EMR-felter fra tagantenner for et universitet i London. Undersøgelsen var en reaktion på bekymring for, at elektromagnetisk stråling fra tagantennerne potentielt kunne udgøre en sundhedsrisiko for ansatte, der arbejder på universitetets tag.

Undersøgelsen målte EMR-niveauer fra tagantenner placeret på universitetets tag og de omkringliggende bygninger. Målingerne blev foretaget på stedet og sammenlignet med den gældende sundheds- og sikkerhedslovgivning i Storbritannien. 

Konklusion af undersøgelsen 

Undersøgelsen konkluderede, at niveauet af elektromagnetisk stråling ikke var alarmerende og at universitetets vedligeholdelsespersonale kan udføre arbejde på taget uden at skulle bekymre sig om EMR-felter fra antennerne. Kun i forbindelse med arbejdsopgaver tæt på antennerne, bør antennerne være slukket. 

Resultaterne af undersøgelsen gjorde universitetet opmærksom på, at det ville give følgende fordele at rykke nogle af antennerne:

  • Afskaffelse af ”hot spot” , hvor det øverste hjørne er placeret i den primære stråle fra to af universitetets antenner. 
  • Forbedret dækning, fordi en ny høj bygning forårsager et dækningshul. 

Ud over undersøgelsen, leverede Rambøll general rådgivning i sundhed og sikkerhed i forbindelse med arbejde tæt på antenner.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites