Fjernvarme Horsens - konvertering af naturgaskunder til fjernvarme

Oversigt over konvertering af naturgaskunder til fjernvarme i Horsens

Oversigt over konvertering af naturgaskunder til fjernvarme i Horsens

Kontakt

Anders Møller

Anders Møller

Afdelingsleder, Termisk energi, vest
T: +45 5161 7535

Fjernvarme Horsens leverede i 2016 fjernvarme til ca. halvdelen af Horsens by og producerede hovedparten af varmen på det affalds- og naturgas-fyrede kraftvarmeværk. 

Som følge af en strategisk energiplan fra Horsens Kommune i 2013 udarbejdede Fjernvarme Horsens et projektforslag for konvertering af Kommunens bynære naturgasopvarmede områder, omfattende ca. 10.000 naturgaskunder. Projektforslaget blev godkendt i efteråret 2015, og konverteringer og anlægsarbejder blev påbegyndt primo 2016. 

Rambølls ydelser

Rambøll har udarbejdet samfunds- og selskabs-økonomiske scenarier som grundlag for valg af konverteringsområder og ny produktionskapacitet. 

Derefter har Rambøll udarbejdet projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og har tillige bistået ved udarbejdelse af forskellige høringssvar for projektforslaget, samt varetaget al plan- og miljøarbejde, herunder også udarbejdelse af VVM-redegørelse. 

Rambøll blev valgt som rådgiver på grund af omfattende erfaring indenfor området samt tidligere gode erfaringer med samarbejde og den faglige kvalitet. 

Efterfølgende vandt Rambøll udbuddet om projektering og opførsel af det nye biomasseværk, og følger dermed projektet helt til idriftsættelse. Projektering og opførelse var opdelt i en række delprojekter, hvor Rambøll rådgav og bistod med gennemførelse af EU-udbud for hvert delprojekt, herunder ved udarbejdelse af komplet udbudsmateriale med udbudsbetingelser indeholdende evalueringsmodel. 

Merværdi for kunden

Projektforslaget ligger i direkte forlængelse af Horsens Kommunes strategiske energi-plan og byens CO2-udledning reduceres med 30.000 ton pr. år.

Gennemsnitligt bliver varmeprisen ikke dyrere for borgerne, og projektet kan medføre vækst i lokalområdet i form af investeringer, arbejdspladser m.m. 

Der skal nedgraves ca. 200 km nye fjernvarmeledninger i offentlig vej og opføres et nyt biomassevarmeværk ved siden af det eksisterende kraftvarmeværk. Værkets samlede varmeeffekt fordobles til over 100 MW.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites