Kongens Lyngby konverterer til fjernvarme

Kontakt

Pierre Brøndum

Pierre Brøndum

Chief Project Manager
T: +45 5161 8168

At omdanne en gammel by fyldt med fredede bygninger, en gravhøj og en fæstningskanal til en energieffektiv forstad er en udfordrende opgave. Ikke desto mindre har Lyngby-Tårnbæk kommune taget udfordringen op, og snart vil beboerne i Kgs. Lyngby kunne nyde godt af billig og bæredygtig fjernvarme.

Kongens Lyngby, der blev grundlagt tilbage i Vikingetiden, ligger lidt nord for København og er et attraktivt sted at bo. Byens centrum er karakteriseret af smalle brostensbelagte gader med gamle fredede byhuse, mens Fæstningskanalen, der løber gennem byen, skaber mange rekreative områder i bymidten. Selvom alt dette gør Kgs. Lyngby til et attraktivt sted at bo, gør det det samtidig meget vanskeligere at udskifte det underliggende energisystem fra et gammelt olie- og gassystem til et moderne og energieffektivt fjernvarmesystem.

- Boligtætheden gør det vanskeligt at udføre de nødvendige ændringer uden at skabe for meget besvær for borgerne ved f.eks. at omlægge trafikken. Vi var nødt til at krydse Fæstningskanalen to gange, krydse to jernbanelinjer, en oldnordisk gravhøj, rør og diverse gamle fundamenter, og det var lidt af en udfordring, forklarer Pierre Brøndum, projektleder hos Rambøll.

Den første gang Fæstningskanalen skulle krydses i juni 2016 udgjorde en af de kritiske faser i projektet.

- På grund af blød jord var en af de store udfordringer i projektet at krydse Fæstningskanalen. Den bløde jord betød, at der var en risiko for at beskadige kanalen eller de underliggende telekabler, og derfor blev vi nødt til at tage særlige forholdsregler for at mindske risikoen. Krydsningen blev gennemført med succes pga. et tæt samarbejde mellem bygherren, projektgruppen og tilsynsgruppen fra Rambøll og entreprenøren, siger Pierre.

Hvis krydsningen ikke var lykkedes, ville en stor del af projektplanlægningen skulle genovervejes.
- En anden udfordring var behovet for at forbinde 16 bar systemet i Lyngby med et eksisterende 25 bar system. For at holde omkostningerne nede og gøre energien så billig som muligt for forbrugerne blev forbindelsen lavet uden en veksler. Det betød, at vi var nødt til at udvikle et system, der kunne adskille de to systemer inden for få sekunder, hvis trykket blev for stort på Lyngbysiden.

En billig og bæredygtig løsning

På trods af de mange udfordringer undervejs, taler de økonomiske og miljømæssige fordele for at omdanne Kgs. Lyngbys energisystem til fjernvarme. Fjernvarme minimerer energiomkostningerne for samfundet generelt og giver samtidig en betydelig besparelse på energiregningen for den enkelte forbruger. Herudover resulterer skiftet fra det gamle olie- og gassystem til fjernvarme også i en væsentlig reduktion i Co2-udledningen.

Rambøll arbejder tæt sammen med Vestforbrænding og Lyngby-Tårnbæk kommune om projektet, der vil være færdigt inden slutningen af 2018.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites