Strategi for et varmetransmissionsnetværk i Milan

Kort over Milans varmetransmissionsnetværk

Kort over Milans varmetransmissionsnetværk

Kontakt

Pernille M. Overbye

Pernille M. Overbye

Afdelingsleder, Energiplanlægning og termisk infrastruktur
T: +45 5161 8460

Strategi for et varmetransmissionsnetværk i Milan for at udnytte varmen fra kraftvarmeværk maksimalt.

Kunden a2a driver en række mindre fjernvarmenetværk i Milan, Italien. Målet for projektet er at udarbejde en strategi for at udvide disse netværk og forbinde dem i et samlet via et veksleranlæg. Det forbundne varmetransmissionsnetværk gør det muligt at udnytte udvundet varme fra et stort kraftværk, samt at minimere spildvarme fra affaldsforbrændingsanlæg.

Målene med projektet er følgende:

•    En kortlægning af den potentielle efterspørgsel på fjernvarme
•    At identificere og lokalisere de fremtidige varmekraftværker samt at simulere produktionen
•    At undersøge layout og dimensioner af fjernvarme-rørsystemet
•    At udarbejde en strategi for driften af det integrerede system
•    At udarbejde en rentabilitetsanalyse

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites