Design af master til højspændingslinjen Kassø-Tjele

Kontakt

Mogens Nielsen

Mogens G. Nielsen

Senior Chefkonsulent
T: +45 5161 6831

En ny højspændingslinje er nødvendig for at kunne sikre forsyningskvaliteten i Danmark. Danmark arbejder hårdt på at reducere CO2-udlednign ved at udvide produktionskapaciteten baseret på vedvarende energi. Derfor er et mere fleksibelt elnet nødvendigt for at kunne transportere strømforsyningen fra offshore vindmølleparker til forbrugerne og samtidig øge transmissionskapaciteten mellem de internationale markeder. 

Højspændingslinjen fra Kassø i den sydlige del af Jylland til Tjele i den nordlige del (172 km) er rygraden i 400kV nettet og spiller dermed også en meget vigtig rolle. Kapaciteten af højspændingslinjen er øget til 3,6 GW.

For at få tilladelsen til at bygge den nye linje, blev der udviklet et nyt design med mindre indvirkning på miljøet. Dette design er mere slank end de traditionelle gittertårne – dog med en øgning i mængden af stål pr. tårn som konsekvens.

Design af master

Traditionelt er højspændingsmaster produceret i stål. Dog er layoutet af gittermaster udført i vinkeljern ikke populært i offentligheden. Tårne med et cylindrisk skaft har et roligere udtryk, og derfor er disse tårne mere acceptable. Dette indebærer en stigning i den anvendte mængde stål til omkring 2½ gange den mængde, som bruges til de traditionelle gittermaster. 

Ydermere er monopæle fundamenter af stål en optimal løsning for et bæremast af Eagle-typen, da bredden af tårnet er begrænset i bunden. 

Design af fundamentet

Der er to forskellige fundamenter designet til masterne: 

  • Støbte fundamentplader
  • Monopæl fundamenter

For bæremasterne har det vist sig, at monopæl fundamenter er bedre end de støbte fundamentplader af flere årsager:

  • Hurtig installation
  • Ingen problemer med grundvand
  • Monopæl fundamenter har mindre indvirkning på miljøet end støbte fundamentplader
  • Mere økonomisk
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites