Kontrol af EMR fra WiFi på svenske skoler

Måling i klasselokale.

Måling i klasselokale.

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Ydelser vi leverede

Lærerne på flere svenske skoler var bekymrede for, om det nyligt opsatte WiFi kunne være skadeligt for eleverne i folkeskolerne. Derfor bad de Rambøll om at foretage EMR-målinger i klasselokalerne. 

 Der blev både foretaget målinger i klasselokaler, medens børnene blev undervist, og de brugte deres tablets/computere samt i tomme klasselokaler.

 Disse målinger - som blev sammenholdt med grænseværdierne – viste, at den måde, hvorpå WiFi-nettet var konstrueret, resulterede i meget lave niveauer. 

Det blev ved målingerne konstateret, at der var forholdsvis dårlig dækning fra alle mobiloperatører, hvilket også bidrog til det lave EMF-niveau.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites