Evaluering dokumenterer effekt af psykologhjælp til børn og unge

Kontakt

Line Dybdal

Director
T: +45 5161 7854
M: +45 5161 7854

Ydelser vi leverede

I alt 14 kommuner og uddannelsesinstitutioner iværksatte i 2008 nye initiativer i et forsøg på at nedbringe antallet af børn og unge, der havner i psykiatrien, og forebygge frafald på ungdomsuddannelserne. Servicestyrelsen indledte i 2011 en evaluering af initiativerne for at dokumentere, hvorvidt aktiviteter som gruppeforløb og samtaleterapi til børn og unge kan bidrage til bedre trivsel og mindske behovet for psykiatrisk behandling i fremtiden. Til det formål har Rambøll Management Consulting i samarbejde med Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland monitoreret de enkelte tilbud løbende og frem til efteråret 2011 indsamlet erfaringer fra samtlige 14 projekter.

Frigør afgørende viden
Antallet af børn og unge, der blev henvist til psykologisk behandling, eksploderede fra 2004 til 2010. Det har skærpet behovet for at klarlægge, hvorvidt tiltagene giver de unge et positivt skub.

- Generelt er det svært at vide, om unge udviklingsprojekter virker. For at få nogle solide konklusioner, som påviser den reelle effekt, sammenlignede vi deltagernes udvikling i de konkrete projekter med en tilsvarende kontrolgruppe, der ikke modtog nogen behandling, forklarer Business Manager i Rambøll Management Consulting, Daniel Schwartz Bojsen.

Stor effekt hos både kommuner og uddannelsesinstitutioner
Gennem anerkendte, forskningsbaserede casestudier blev det tydeligt, at indsatsen har forbedret trivslen for omkring to tredjedele af de børn og unge, der deltog. Effekten var stor, hos kommuner såvel som uddannelsesinstitutioner. Analysen afslører imidlertid, at unge over 13 år oplevede den største positive forandring.

I samtlige syv projektkommuner var stigningen i antal indlæggelser lavere end landsgennemsnittet. På uddannelsesfronten viste en analyse, at blot 43 procent af indsatsgruppen ikke var i gang med en uddannelse primo 2011 mod 67 procent for kontrolgruppen. De positive resultater har betydet, at hovedparten af de 14 projekter fortsætter.

- Vores resultater har været medvirkende til, at der er blevet afsat flere ressourcer til projekterne, som kører videre i de fleste kommuner. De illustrerer en relevant indsats og sikrer en vigtig dokumentation af effekten. Selv bløde projekter kan måles hårdt, og vi har vist, at vi kan arbejde efter de højeste evalueringsstandarder, fastslår Daniel Schwartz Bojsen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites