Effektivisering og besparelser i Københavns Kommune

Kontakt

Leif Laszlo Haaning

Market Director
T: +45 5161 7891
M: +45 5161 7891

Ydelser vi leverede

Københavns Kommune har længe skullet forholde sig til årlige besparelseskrav på det administrative område som følge af generelle rammereduktioner af budgetterne. Rambøll Management Consulting fik i den forbindelse til opgave at finde frem til konkrete besparelsesmuligheder på baggrund af en benchmark-analyse af kommunen.

Rambøll identificerede potentielle besparelser gennem en detaljeret kortlægning og analyse af de samlede administrationsomkostninger. Kommunen fik herefter et omfattende katalog over mulige besparelser og forslag til, hvordan organiseringen af det administrative område kunne forbedres. Rambøll udarbejdede derudover et forslag til, hvordan organisations- og ledelseslagene i kommunen kunne forenkles.

120 mio. kr. sparet
Projektet viste, at Københavns Kommune sammenlignet med landets øvrige fem største kommuner havde høje administrationsudgifter. Ud fra analysen kunne Rambøll identificere et samlet realiserbart besparelsespotentiale på 120-200 mio. kr., og efter en længere politisk og administrativ proces i kommunen blev der realiseret besparelser på ca. 120 mio. kr.

Besparelser inden for rammerne af den eksisterende styreform
En af udfordringerne ved projektet var kommunens særlige styreform. Analysen fra Rambøll Management Consulting har været med til at skabe grundlaget for, at Københavns Kommune kunne opnå de nødvendige besparelser på det administrative område. Selvom det var en udfordrende opgave, viste analysen, at det var muligt at realisere besparelserne inden for rammerne af den helt særlige styreform, som kommunen har.

Projektet har således gjort det muligt for Københavns Kommune at imødekomme både besparelseskravet og målsætningen om en mere effektiv administrativ drift.

 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites