Pop-up parkeringsanlæg kan skabe bedre byliv

Kontakt

Henrik Stener Pedersen

Direktør
T: +45 5161 8124
M: +45 5161 8124
En stigende befolkningstilvækst og øget tilflytning til byerne betyder mere fortætning og mere trafik. Det kan true det gode byliv – og storbyernes jagt på ’livability’. Samtidig bliver byer udfordret af klimaforandringer, der blandt andet medfører større mængder af regnvand.

Så hvordan kan byerne imødekomme disse komplekse problemstillinger? Det har tegnestuen Tredje Natur fundet en holistisk og banebrydende løsning på. Rambøll Management Consulting har assisteret med de bagvedliggende økonomiske analyser for at vurdere, om løsningen kun er klimavenlig nytænkning, eller om den også er økonomisk bæredygtig.

Løsningen

Tredje Naturs kreative løsning er et parkeringsanlæg, der også er et vandreservoir og byrum. Parkeringsanlægget vil være under jorden, hvor der er plads til byrum ovenpå. Ved skybrud fyldes vandreservoiret under parkeringsanlægget med regnvand, og parkeringsanlægget popper op i bybilledet og fremhæver derved naturens kræfter.

En økonomisk gevinst

For at sikre at projektet vil være en rentabel løsning, har Rambøll Management Consulting regnet på økonomiske effekter. Pop-up parkeringsanlægget er stadig i idéfasen, og Rambølls analyser er derfor formodninger om det økonomiske omfang. Ikke desto mindre viser analyserne, at pop-up parkeringsanlægget kan være rentabel for byerne, og at det måske endda vil kunne høste flere gevinster, da det er med til at skabe innovative og dynamiske byrum.

Løsningen er nemlig økonomisk smart, fordi den med ét byggeri imødekommer flere problemstillinger. Man minimerer problemet med manglende parkeringspladser, adresserer skybrudsproblemer, og man frigiver plads til grønne byrum og dermed et bedre byliv. Byerne kan derfor spare penge ved kun at sætte gang i ét projekt fremfor flere. Det mener Rambølls direktør, Henrik Stener Pedersen, der er samfundsøkonom og én af Rambølls eksperter inden for cost-benefit analyser og klimaløsninger. Han står bag de økonomiske analyser og siger:

- Der er kamp om byrummene i disse år. Ofte bliver økonomi den afgørende faktor, og de åbne byrum taber til nye bebyggelser. Ved at kombinere flere løsninger i én giver pop-up løsningen byerne mulighed for at sikre byens økonomiske vitalitet, samtidig med at byen får en stærk løsning i klimakampen.

Afledte effekter

Herudover har Rambølls eksperter analyseret på de nye byggegrunde og fortætningsmuligheder, som pop-up parkeringsanlægget skaber over jorden. Det giver nemlig projektet endnu en økonomisk fordel.

- De fleste byer vil kunne maksimere det økonomiske afkast ved at skabe tætte og levende kvarterer og sikre klimatilpassede byrum for områdets beboere og brugere, siger Henrik.

For selvom der kan være meromkostninger ved et pop-up parkeringsanlæg fremfor et traditionelt parkeringsanlæg, vil den byggegrund, der frigives, kunne skabe indtægter ved salg. Det sker, når et p-hus, en lille park og et vandreservoir ikke skal bruge tre selvstændige byggefelter men kan samles i én, som vist herunder.

Du kan læse mere om Tredje Naturs pop-up parkeringsanlæg på deres hjemmeside her

Kontaktperson for Tredje Natur

Ole Schrøder, medejer og partner
Tlf.: +45 2510 4460
E-mail: os@tredjenatur.dk

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites