Dybdegående due diligence skal gavne miljøet

Kontakt

Leif Laszlo Haaning

Market Director
T: +45 5161 7891
M: +45 5161 7891
I takt med stigende mediedækning og forskning er der kommet mere fokus på både industrien og borgernes påvirkning af miljøet. Et af de områder med størst fokus er spildevand og ikke mindst industriens udledning af spildevand.

Rambøll Management Consulting blev i 2017 kontaktet af en førende europæisk virksomhed indenfor rensning af industrielt spildevand. Kunden ønskede at få foretaget en due diligence af det amerikanske marked. Denne markeds due diligencen skulle gøre det muligt at vurdere potentialet ved at etablere et nyt og verdensførende industrielt rensningsanlæg i USA – hvor der er enormt fokus på industriens rolle i at bekæmpe og begrænse forurening.

Studie med stort omfang

Rambøll Management Consultings blev valgt på grund af kombinationen af specialister på due diligence området og eksperter med dyb indsigt i industrien, både ift. miljø og opførelse af spildevandsanlæg. For at reducere mængden af skadelige stoffer fra industrien, skal stofferne igennem industrielle og højteknologiske spildevandsanlæg, og her har Rambøll specialistviden.

Markedsstudiet, som blev gennemført, omfattede fem store analyseområder.

De fem områder er:
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Udbud og efterspørgsel
 • Infrastruktur- og transportomkostninger
 • Konkurrencesituation
 • Markedsindgange

Lovgivning og markedet undersøgt

Det amerikanske marked kan virke stort og appellerende for virksomheder med en international vækststrategi, men det er samtidig et meget komplekst marked. Det kræver grundigt forarbejde at skabe overblik over vilkårene for den enkelte virksomheds muligheder og udfordringer i forhold til blandt andet lovgivning og marked.

For at få overblikket og skabe struktur i due diligence-arbejdet, blev de fem områder delt op i tre projektfaser:
 • Markedets regulatoriske rammer
  Det amerikanske marked er, globalt set, et af de mest regulerede og komplekse markeder indenfor miljø. Rambøll Management Consulting kunne, med Rambøll Gruppens in-house eksperter og dybdegående indsigt indenfor industrielle spildevandsanlæg, levere en komplet analyse af de lovgivningsmæssige krav til aktører på markedet.

 • Analyse af markedsforhold
  Rambøll Management Consulting leverede en fuld markedsanalyse på tværs af amerikanske regioner, stater og relevante industrier. Analysen bestod af en kortlægning af nye trends og teknologier, fastlæggelse af markedskarakteristika, herunder en kvantificering af det samlede marked for industrielt spildevand og forventet markedsvækst samt en vurdering af den lokale og internationale konkurrencesituation.

 • Market entry
  I forlængelse af det identificerede markedspotentiale analyserede Rambøll Management Consulting omkostninger forbundet med etablering, transport og infrastruktur samt identificerede de mest profitable omsætningskilder og kundesegmenter for at vurdere de mest optimale og profitable markedsindgange for kunden.

Analysen som beslutningsgrundlag

Due diligence-arbejdet dannede beslutningsgrundlag for kundens potentielle indtræden på det amerikanske marked. Samtidig gav analysen anbefalinger til den mest attraktive placering for spildevandsanlægget.

Med analysen som baggrund forventer kunden at indlede et mere detaljeret feasibility studie. Studiet skal vise CAPEX/OPEX estimater for etableringen af anlægget på den foreslåede lokation.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites