Implementering: Ny samtalemetode forandrer jobcentrenes tilbud til ledige

Kontakt

Jeppe Ostersen

Business Manager
T: +45 5161 7921
DG

David Graff

Manager
T: +45 5161 7628
M: +45 5161 7628
Tid, ledelse, læring og vedvarende fokus var nøglerne, da en række danske jobcentre implementerede en ny metode kaldet ’jobrettede samtaler’. Sådan lyder konklusionen fra kommuner, der med Rambølls støtte implementerede samtalerne fra og med 2015 i projekt Jobrettet Samtale. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) stod bag.

Nyt mindset var påkrævet

Formålet med metoden ’jobrettede samtaler’ var at gennemføre samtaler, som inviterer de ledige til at tage øget initiativ og ejerskab i forhold til deres jobsøgning, mens jobkonsulenterne understøtter med aktuel viden om mulighederne på arbejdsmarkedet og coacher snarere end kontrollerer de ledige. For mange jobkonsulenter er det lig med et nyt mindset:

- Vi deltog i projekt Jobrettet Samtale i 2015, og det førte til, at vores rådgivere i dag er mere fokuseret på at finde vej til det, som borgerne kan, end på at tale om deres dårligdomme.

Ordene kommer fra driftskoordinator Anette Nexø Christensen fra Kalundborg Kommune. Og de giver genlyd hos Skanderborg Kommune, hvor afdelingsleder Daniel Bomholt genkender, at metoden virker. Der skal dog et langt, sejt træk til, inden resultaterne viser sig, forklarer han. For det er en grundlæggende forandring at indføre en metode, der giver de ledige tøjlerne i hænderne:

- Ligeså snart man åbner op for, at borgeren selv tager ansvar for samtalens indhold, tidspunkt og så videre, så slipper man tøjlerne. Det kræver øvelse, fordi mange i jobcentrene er trænede i at tage styring over for borgerne, vurderer Daniel Bomholt.

Ifølge Daniel Bomholt og Anette Nexø Christensen bliver man aldrig færdig – gode jobrettede samtaler kræver løbende læring og udvikling. Det gælder ikke mindst samarbejdet mellem job- og virksomhedskonsulenter, der hele tiden kan arbejdes med, så jobkonsulenterne kan få så aktuel og konkret viden som muligt om arbejdsmarkedet til brug i coachingen af de ledige.

Lovgivning ændrer ikke adfærd

STAR stod bag projekt Jobrettet Samtale, som udsprang fra en ambition om at forbedre tilbuddet til de ledige, så de med jobcentrenes hjælp i højere grad selv kunne tage ansvar for retning, mål og fremgangsmåde i deres jobsøgning. Kontorchef Ditte Ehrenreich fra Implementeringskontoret i STAR fortæller, at man godt var klar over, at en ændring af den slags kræver mere end lovgivning: 

- Det er ikke nok bare at lovgive. Implementering handler efter vores mening om en ændring af praksis i kommunerne. Vi skal nå frem til, at medarbejderne skifter adfærd, og for at komme derhen skal vi støtte kommunerne, så de er ordentligt rustet til at implementere, som fx i tilfældet med den jobrettede samtale, siger hun.

Implementeringsteorien bekræfter, at et kompliceret implementeringsprojekt som dette kræver en betydelig grad af både kompetenceudvikling, understøttende formidling, gradvis individuel læring og meningsdannelse, datadrevet lederskab og organisatorisk støtte. Det var disse opgaver, Rambøll Management Consulting påtog sig i projektet sammen med Mannaz:

- For at skabe buy-in i et sådant komplekst projekt er det nødvendigt at diskutere og blive enige om fordelene og de underliggende værdier af den nye praksis på alle niveauer. Desuden fandt vi det vigtigt at skabe en organisatorisk infrastruktur og støttende forandringskultur. Der skal også være aktiviteter til at støtte implementeringen, som henvender sig til alle niveauer fra individuel læring og meningsdannelse, til lederskab og organisatorisk støtte, og måske endda redesign af politikker, forklarer Jeppe Ostersen, Business Manager i Rambøll.

Indsatsen har virket

Set i bakspejlet er kommunerne enige om, at indsatsen for at implementere den nye samtaleform har virket, både internt og i forhold til borgerne:

- Den jobrettede samtale virker: Gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er halveret hos os, og det kan ikke forklares med konjunkturer, fortæller afdelingsleder Daniel Bomholt fra Jobcenter Skanderborg

Driftskoordinator Anette Nexø Christensen fra Kalundborg Kommune supplerer:

- Vi har fået mere åbenhed, hvor man tør spørge sine kolleger om råd, fx om gode metoder til samtalen. Og vi har øget samtalefrekvensen, for det virker at arbejde jobrettet med borgeren.

 

Vil du læse mere?

Resultater i kommunerne

I denne delanalyse kan du læse om resultaterne i kommunerne, herunder om kommunerne nåede de opstillede succeskriterier samt andre afledte effekter af projektet. 
Hent delanalysen her

Håndbog om jobrettede samtaler

Håndbogen er udarbejdet til jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre. Den giver inspiration og konkrete værktøjer til den jobrettede samtale.

Hent håndboger her 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites