Det ikoniske Amager Bakke kombinerer højeffektiv energi fra affald, genbrug og genindvinding med et rekreativt touch

Amagerbakke

Amagerbakke

Kontakt

Inger Anette Søndergaard

Inger Anette Søndergaard

Afdelingsleder
M: 5161 8683

Ydelser vi leverede

Det multifunktionelle affaldsforbrændingsanlæg Amager Bakke i København flytter grænserne for ressourceoptimering med en energieffektivitet på 107 % og et højt potentiale for genbrug og genindvinding af materialer. Oveni købet er anlæggets tag et rekreativt frirum med skiløjper og klatrevægge.

Over hele Europa kæmper lande med at minimere deres afhængighed af fossile brændsler i kraftvarmeproduktionen. På trods af dette vil en stor del af energiforbruget være baseret på fossile brændsler i de kommende årtier. Derfor vil affaldsforbrændingsanlæg forblive et vigtigt element i kampen for at opfylde klima- energieffektivitetsmålene i fremtiden.

Amager Bakke kraftvarmeværket bliver opført i midten af København af Amager Ressourcecenter (ARC) som et skridt på vejen imod at imødekomme fremtidens energikrav. Amager Bakke bidrager til dette ved at producere klimavenlig elektricitet til 550.000 indbyggere og fjernvarme til 140.000 husholdninger.

Som rådgiver for projektet har Rambøll hjulpet bygherren med at optimere energioutputtet til et rekordhøjt niveau, samtidig med at emissionsudledningen er blevet bragt langt under grænseværdierne. Teknologierne i brug, såsom SCR og våd røggasrensning, er med til at sikre en meget grøn drift.

Fra affald til strøm, varme og rent vand

Kraftvarmeværket kan behandle mere end 400.000 tons affald om året. Røggaskondensering og varmepumper er med til at optimere varmeproduktionen. Effektiviteten på 107 % betyder, at Amager Bakke vil være blandt de mest energieffektive affaldsforbrændingsanlæg på verdensplan.

”Projektet har gennemgået en omfattende teknologivurdering, der har gjort Rambøll i stand til at udforske mange forskellige tekniske løsninger og opnå et meget højt niveau af energigenindvinding og avanceret røggasrensning”, fortæller afdelingsleder Inger Anette Søndergaard.

Det nye anlæg producerer energi til to forskellige formål: varmt vand til tre forskellige fjernvarmenetværk samt elektricitet til eltransmissionsnettet. Ydermere kan 15-20 % af affaldet anvendes i forbindelse med anlæggelse af veje.

På skiferie i byen

Bjarke Ingels Group (BIG) har designet bygningen, og som en ekstra bonus for københavnerne er planen, at der skal integreres fire skiløjper og adskillige klatrevægge på bygningens tag, der vil være tilgængeligt for offentligheden. Amager Bakkes centrale placering tæt på ARC’s eksisterende anlæg, et nyt boligbyggeri, Operahuset og Amalienborg vil samtidig være med til at integrere byggeriet yderligere i lokalområdet.

”Københavns borgere er dem, der vil få mest ud af anlægget. De vil få billigere og mere bæredygtig energi, fjernvarme og genbrug af materialer i mindst 20 år fremover. På samme tid kan de nyde udsigten fra toppen af det imponerende bygningsværk,” fortæller Inger Anette Søndergaard.

Vejbygning med slagger

Ressourceoptimering er altafgørende i affaldshåndtering. Forbrændingsprocessen i Amager Bakke giver mulighed for at genanvende materialer, der ellers ville skulle bortskaffes.

De moderne teknologier sikrer, at genindvinding af metaller fra slaggen ligger på mere end 90 % for både jern- og ikke-jernholdige metaller.

Slagger, der er renset for tungmetaller, kan anvendes til vejbygning og lignende anlægsformål og kan derved erstatte naturmaterialer som fx sand eller grus.

Fem M&E-kontrakter

Planlægning af det næsten fire mia. dyre affaldsforbrændingsanlæg begyndte i oktober 2009. Rambøll har været med fra begyndelsen, og vi har i den tid bidraget med projektering, VVM, design, tilbudsindhentning, kontrahering, projekt- og kontraktledelse, tilsyn og idriftsættelse. Rambølls rådgivning har omfattet de mekaniske og elektriske installationer (M&E), der er blevet indkøbt via fem M&E-kontrakter.

Teknologien er leveret af Babcock & Wilcox Vølund (ovn/kedel), Siemens Danmark A/S (turbine/generator og SRO-anlæg/el-systemer) og LAB, France (røggasrensning).

Det nye anlæg vil blive indviet i 2018.

Om kunden

Amager Ressourcecenter (ARC) er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. Selskabet tager imod og behandler affald fra ca. 550.000 borgere og 45.000 virksomheder og forsyner byen med genbrugsmaterialer, elektricitet og fjernvarme.

Amager Bakke anlægget erstatter ARC’s eksisterende 40 år gamle affaldsforbrændingsanlæg, der har høje vedligeholdelsesomkostninger og moderat energieffektivitet og ikke længere overholder kravene til arbejdsmiljø.

.

Mere information

Amager Ressource Center

Læs mere om projektet og se ARC's visualiseringer af Amager Bakke.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites