Kistefos Museum ”The Twist”: Nytænkende greb i skulpturelt museumsbyggeri

Kistefos Museum

Kistefos Museum

Kontakt

Lars Olaf Møller-Hansen

Lars Olaf Møller-Hansen

Konstruktionsingeniør
T: +45 5161 7083
Carsten Bech

Carsten Bech

Faglig leder, Byggeledelse & Økonomi, Bygningskonstruktør BTH
T: +45 5161 2451
Jonas Chr. Primdahl

Jonas Chr. Primdahl

Bygningskonstruktør, Aarhus
T: +45 5161 2478
Niels Tornsberg

Niels Tornsberg

Afdelingsleder, Konstruktioner Vest
T: +45 5161 7694

Rambøll har som totalentreprenørens totalrådgiver stået for den komplekse detailprojektering af Kistefos Museum. Et tæt samarbejde mellem Rambølls ingeniører, arkitekter og konstruktører internt - samt med BIG og totalentreprenøren Bladt - har gjort projektet muligt.

I det sydlige Norge ca. 40 km nord for Oslo ligger Kistefos Skulpturpark. Her skærer elven, Randselva, sig igennem parkens kuperede landskab. Elven udspringer af Randsfjorden, og blev i sin tid opdæmmet ved Kistefos, hvor vandkraften blev brugt til at drive et træsliberi og kraftværk, som siden er blevet til et industri- og kunstmuseum samt skulpturpark.

Indviet af Dronning Sonja

Nu har parken fået en ny spektakulær museumsbro, der spænder 60 meter henover Randselva. Bygningen blev indviet i september 2019 af Dronning Sonja af Norge og vil føje sig til parkens kunstværker som en selvstændig skulptur.

Bygningen vrider sig 90 grader henover elven – deraf navnet, ”The Twist” - og samler skulpturparken i et harmonisk loop med lavtliggende skovområde på sydsiden og et højereliggende og mere kuperet område på nordsiden. Med sin rå og enkle fremtoning indpasser den nye bygning sig i landskabet og bliver en naturlig og integreret del af den eksisterende skulpturpark. Placeringen og den unikke form tilbyder parkens besøgende en oplevelsesrig bro, der fører fra ét landskab til et andet.

Det er BIG Architects, der som bygherrens rådgiver står bag design af den 999 m2 store skulpturelle bygning. BIG har i tilbuds- og udførelsesfasen samarbejdet tæt med Rambølls arkitekter og ingeniører om den krævende detailprojektering af bygningen.

Rambøll har fungeret som totalentreprenørens totalrådgiver, og opgaven har trukket på Rambølls ingeniør-, arkitekt- og konstruktørkompetencer i både Danmark, Norge, UK og Indien. Uden det tætte og løbende samspil mellem de forskellige fagligheder i integrerede designprocesser, faciliteret af en detaljeret 3D-model, kunne processen og samarbejdet, internt samt med BIG og totalentreprenøren Bladt, ikke være lykkedes. Med en fælles forståelse af opgavens karakter er projektets bygbarhed blevet sikret, samtidig med at den arkitektoniske intention er fastholdt.

Stærk konstruktion med mindre stål

I totalentreprenørens tilbudsfase blev broens udkragning 3 fag kortere, så man sparede ca. 15 % stålmængden. Samtidig optimerede Rambøll konstruktionernes vægt, så stålmængden kunne nedbringes med yderligere ca. 35 %. Rambølls optimering omfattede afgitring af alle fire sider af konstruktionen samt optimering af profil og detaljeudformning.

I den forbindelse udarbejdede Rambøll en 3D Tekla-model for alle bærende konstruktioner. De bærende stål- og betonkonstruktioner blev detaljeret i en fuld 3D Tekla-model hvorefter materialelister, svejselister, bukkelister, skæretegninger, svejsetegninger, armeringstegninger, skærefiler og montagetegninger kunne trækkes direkte fra samme model. Der kunne således spares overdragelsestid til anden modelejer, entreprenørens koordineringsopgave blev lettet og risikoen for fejl blev minimeret.

Rambøll har stået for projektering af el-, VVS- og ventilationsinstallationer i tæt samarbejde med totalentreprenørens underentreprenører. 

Allerede tidligt i hele processen, valgte man at skabe et overtryk under gulvet og et undertryk over loftet for ikke at have synlige ind- og udblæsninger. Derved kunne man udnytte den stærkt begrænsede installationsplads til øvrige installationer. Rambøll havde særligt fokus på belysningen i kælderen, således det kunne implementeres i loftet og efter nøje koordinering med el-entreprenøren. Derudover skal de tekniske installationer have indlagt tolerancer, da konstruktionen på grund af vind-, sne- og personbelastning giver store flytninger.

Optimering af bygbarhed

Rambøll har været projekterende arkitekter på museumsbygningen i udførelsesfasen. Rambølls konstruktører har optimeret bygbarheden i projektet og gennemført besparelser ved at viderebearbejde komplekse løsninger i tæt samarbejde med entreprenøren Bladt og BIG. På den måde er det lykkedes at reducere den samlede anlægssum og samtidig fastholde BIG’s designintentioner.

Rambølls arkitekter har haft særlig fokus på at bearbejde de meget komplekse tekniske løsninger om til statisk- og mekanisk funktionelle løsninger, der ikke påvirker det visuelle design. 

Det er specielt bygningens ”twist” på midten, der har gjort projektet udfordrende, idet ”twistet” har bevirket, at den indvendige aptering har krævet en særlig høj grad af koordinering. Efter en 3D-scanning måtte der derfor udvikles en særlig model for træriglerne, som styrer positionerne for al indvendig aptering. Alle trærigler i twistet blev i modellen nummereret med et unikt ID, skærefiler blev udtaget, udskåret af et modelsnedkeri og påført med ID’et, så entreprenørerne kunne montere dem korrekt efter Rambølls montagetegninger. Trælisterne kunne herefter monteres meget let direkte på træriglerne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites