Ubemandet brøndhovedplatform til feltudbygning på Oseberg

Kontakt

Dag A. Nilsen

Business Development Manager
T: +47 48 89 3227

Ydelser vi leverede

Ubemandede brøndhovedplatforme er et omkostningseffektivt alternativ til produktionsanlæg placeret på havbunden. I 2015 gennemførte Rambøll på vegne af Statoil et studie på ubemandede brøndhovedplatforme som løsning til deres udbygning af Oseberg-feltet.

Statoil har siden besluttet at realisere feltudbygningen i den norske del af Nordsøen med en ubemandet brøndhovedplatform. Rambølls studie belyste netop den minimalistiske brøndhovedplatform som et økonomisk fordelagtigt alternativ til en undervandsløsning.

En reduktion i besøgsfrekvens reducerer omkostninger

Den overordnede designfilosofi for Rambølls studie var at minimere mængden af udstyr på platformen og dermed minimere behovet for manuel drift og betjening.  En del af oplægget gik på at reducere antallet af besøg på platformen til kun to gange årligt med undtagelse af akutte behov for brøndvedligehold. I studiet var der også fokus på effektiv og sikker evakuering i tilfælde af udslip eller brand.

En besparelse på adskillige millioner

Statoil valgte at arbejde videre med det jacket-funderede platformskoncept, idet det kunne realisere besparelser på adskillige hundrede millioner norske kroner. Statoils vurdering er, at de totale omkostninger for en ubemandet platform – inklusive fabrikation, udstyr, brønde og vedligehold – er lavere end ved en undervandsløsning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites