Måling og rådgivning om EMR på fabrik for farmaceutisk udstyr, samt information til arbejdsmiljørepræsentanter.

Måling af EMR udsendt fra transformerstation.

Måling af EMR udsendt fra transformerstation.

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Ydelser vi leverede

Ifølge EU-direktiv 2013/35/EU skal alle virksomheder kende til niveauerne for elektromagnetiske felter som medarbejderne udsættes for. Dette kan ske ved teoretisk beregning eller ved måling af de faktiske felter. 

Hemocue’s medarbejdere inden for arbejdsmiljø bad derfor Rambøll om at måle forskellige steder i fabriksområdet, hvor man havde mistanke om potentielle kilder til elektromagnetiske felter. 

I forbindelse med målingerne blev arbejdsmiljørepræsentanterne rådgivet omkring EMF. Der blev undervejs fundet yderligere steder med potentielle EMF ”hotspots”. Der blev målt på frekvenser fra 40 Hz til 6 GHz. 

Efterfølgende blev en målerapport fremsendt, der holdt måleresultater op mod gældende standarder.

Læs mere om rådgivning inden for elektromagnetiske felter her.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites